Қабри Мадина шаҳрида бўлган Бухоро хонлари

Марказий Осиё давлатчилиги тарихидан маълумки, давлат ҳукмдорлари кўп ҳолларда тахтдан воз кечса ёхуд туширилса, охират амалларини бажариш, шариат арконларидан бирини адо этиш учун Макка ва Мадинага йўл оладилар. Улар ўша ерда вафот этиш орзусида Макка ва Мадинада умрларининг охирларига қадар фақирликда, тоат-ибодатда ҳаёт кечирадилар. Тахтдан туширилган ҳукмдорларга Ҳаж зиёратига бориш таклифи кўп ҳолларда фитна ниятида ҳам билдирилганлиги тарихдан маълум. Масалан, …

Батафсил »

Амир Темур Москвани олганми?

Амир Темур даврига оид ишончли манбаларда Соҳибқирон Москвани олгани ва Турон давлатига қилгани ҳақида қизиқарли маълумотлар бор. Кўп рус муаллифлари, жумладан А. Ю. Якубовский, (қаранг: Б. Д. Греков, А. 10. Якубовский. Золотая Орда и ее падение, с. 369-370) Темур Москвани олмаган ва Елецдан шимолга ўтмаган, деб, бу воқеа ҳақида хабар берган Низомиддин Шомий ва Шарафуддин Али Яздийлар иккиси ҳам янглишиб, …

Батафсил »

Дунёга машҳур Занданийчи матоси ҳақида

1. Занданийчи, Занданечи — Ўрта Осиёнинг бой безакли ипак матоси, у Ғарбда энг кенг тарқалган бўлиб, бир вақтлар машҳур тўқимачилик ишлаб чиқариш маркази бўлган — Бухоро яқинидаги Зандана қишлоғида ишлаб чиқарилган ва у “Занданада ишлаб чиқарилган” деган маънони беради. Кейинчалик мамлакат бўйлаб занданийчи матоси ишлаб чиқарувчи марказлар пайдо бўлган ва ривожланган. Шундай бўлса-да, бошқа жойларда ҳам унинг асл номи сақланиб …

Батафсил »

Туркистон Мухторияти учун курашнинг ғоявий асослари

Туркистон мухторияти байроғи

«Бугунги кунда 100 йил аввал юртимизда миллий-демократик давлатчиликни барпо этишда илк тажриба бўлган Туркистон Мухторияти учун кураш тарихи алоҳида аҳамият касб этади» Ўзбекистон мустақилликка эришгач, республика ҳаётининг барча жабҳаларида туб ислоҳотлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Ўзбек халқининг ўз тақдирини ўзи белгилаши миллий тикланиш билан боғлиқ жараёнларни чуқур идрок этишда миллий давлат қурилиши тажрибасини илмий ўрганилиши, Ўзбекистонни янгиланиш ва тараққиёт йўлидаги …

Батафсил »

Просветительская деятельность джадидов Ташкента

Конец XIX – начало ХХ в. был этапом коренных изменений в шестимиллионном обществе Средней Азии, характеризовавшимся зарождением и становлением буржуазных отношений, культурным и духовно-нравственным подъёмом в обществе. Это время созревания и выхода на историческую арену таких прогрессивных общественнополитических движений, как джадидизм. Джадидизм олицетворял собой движение мусульманской интеллигенции, был ярким продуктом среднеазиатского общества того периода. Движение национальных прогрессистов заложило основу идеологии …

Батафсил »

Ботаника боғи

БОТАНИКА БОҒИ (Боғишамол кўчаси, 232) – ТошДУ (ҳозирги ЎзМУ) қошидаги ботаника боғи асосида ташкил топган, 1950 йилдан расмийлаштирилиб, қурилиши бошланган. 1968 йил 1 январдан боғ илмий-текшириш институти мақомини олди. 1998 йил Ботаника институтига қўшилгач, Ботаника институти ва ботаника боғи деб аталди, 2001 йилдан эса «Ботаника» илмий-ишлаб чиқариш маркази деб номланади. Ҳозирги Ботаника боғи шу марказ тасарруфида. Ботаника боғи республика миқёсида …

Батафсил »

Кто такие сарты? История исчезнувшего народа Средней Азии

В Российской дореволюционной литературе можно часто встретить информацию о существовании в Средней Азии (до революции Туркестанский край) такого народа, как сарты. Однако сейчас ни в одном из государств этого региона (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан) вы не услышите о «сартах». Кем же они были? И куда делись? Жители российской глубинки узнали о сартах после присоединения к Российской империи Кокандского ханства, …

Батафсил »

Тошкентдаги Усмон Мусҳафи тарихи (2-қисм). Қуръони каримнинг саҳифаларга жамланиши. Етти хил қироат

1-қисмни ўқиш… Сура ва оятлар тартиби Шундай қилиб, Қуръони карим Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам замонларида ёзилган ва ҳифз қилинган эди. Ундаги сура ва оятларнинг тартиби Аллоҳ таоло илҳоми ила Расули акрам соллаллоҳу алайҳи васаллам томонларидан белгилангандир. Бу ишнинг Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло томонидан келган ваҳий асосида бўлганлигига «Қиёмат» сурасидаги оятлар далилдур: «Уни (Қуръонни сизнинг дилингизда) жамлаш ҳам, (тилингизда) қироат қилдириш …

Батафсил »

Жованни Орландо – Қўқон хони хизматида бўлган италиялик

1837 йили Қўқон хони Муҳаммад Алихон (1822-1842 йилларда ҳукмронлик қилган) томонидан усмонли турк султонига Саид Муҳаммад Зоҳидхўжа бошчилигида навбатдаги элчи жўнатилган. Элчиларга ҳукмдорнинг совға-саломини етказишдан ташқари султондан ҳарбий мутахасислар, тоғ-кон ишлари инженерларини Қўқон хонлигига юборилишида амалий ёрдам сўраш вазифаси қўйилган. Усмонли турк давлати амалдорлари эса бу масалада ёрдам бера олмаслигини маълум қилган. Лекин элчиларнинг бу соҳада айрим муваффақиятларга эришганлиги тўғрисида …

Батафсил »

Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Умар Шоший Имом ал-Кабир Фахр ул-Ислом Мустазҳирий

Имом, аллома, шофиъия шайхи1, ўз асрининг фақиҳи Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад Шоший улуғ (катта) имом, ислом фахри сифатида шуҳрат қозонган2. Тожуддин Субкийнинг ёзишича, «у тақводор, ибодатгўй бўлиб, номи эл-юрт орасида машҳур бўлган»3. Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад Шоший 429/1038 йил муҳаррам ойида Шош яқинидаги Маёфориқин қишлоғида туғилган4.У дастлаб фиқҳилмидан Маёфориқинда Муҳаммад ибн Баён Казрувний5дан, Маёфориқин қозиси Абу Мансур Тусий …

Батафсил »