Бош саҳифа » Тег архивлари: Ташкент-2200 (page 2)

Тег архивлари: Ташкент-2200

Ташкент-2200. Новая арабская надпись на шашской керамике

За последние годы корпус арабских надписей Шаша IX–X вв. значительно пополнился за счет надписей на глазурованной керамике Бинката–Ташкента. В настоящее время известно более двадцати афоризмов и благопожеланий, выполненных на посуде различными видами почерка, от простого куфи до керамического курсива. Находки с других памятников Шаша и Илака также позволяют делать новые открытия

Батафсил »

Ташкент-2200. Художественная культура ТАШКЕНТА IX–X вв. по материалам глазурованной керамики

Выдающаяся роль и значение Ташкента, как одного из крупнейших экономических и культурных центров Средней Азии в период средневековья, отчетливо вырисовывается в связи с археологическими материалами. Экономическое развитие основывалось на ремесленном производстве, а в его продукции, как правило, находили отражение также и культурные процессы, происходившие в обществе

Батафсил »

Тошкент-2200. Харашкет шаҳри иқтисоди тарихидан

Тошкент воҳасида антик даврдаёқ шаҳар маданияти шаклланиб, Қанқа, Шоҳрухия, Киндиктепа, Қулота, Далварзинтепа, Қовунчитепа ва бошқа ўндан ортиқ шаҳарлар ўз даврида маданий-иқтисодий марказлар ҳисобланган. Ўрта асрлар даврида воҳада шаҳарлар сони бир неча баробар ўсиб, уларнинг иқтисодий имкониятлари кучаяди

Батафсил »

Ташкент-2200. К ранней истории саманидского монетного чекана Шаша

В 1994 г. в коллекции покойного ныне самаркандского коллекционера-любителя М.Б. Скоробогатова автором была зафиксирована монета, дающая возможность несколько иначе оценить исторические выводы о начальном этапе саманидского монетного чекана. Монета фрагментирована и представляет собой оттиск двух реверсных штемпелей

Батафсил »

Тошкент-2200. Чоч ва Сўғд: савдо-иқтисодий алоқалар тарихидан (илк ўрта асрлар даври мисолида)

 Ўрта Осиёнинг Хитой ҳамда Шарқий Осиё ҳудудидаги бошқа давлатлар билан қадимги даврлардаёқ вужудга келган ижтимоий-сиёсий, маданий ва савдо-иқтисодий алоқалари илк ўрта асрларда, айниқса, VI-VIII асрларда ўзининг юқори чўққисига кўтарилди. Савдо — иқтисодий алоқалар ривожида, энг аввало, Ўрта Осиёнинг ривожланган ҳудудлари – Сўғд ва Чоч мулкликлари муҳим ўрин эгаллайди

Батафсил »

Тошкент-2200. Чоч – Ғарбий Турк хоқонлигининг бошқарув марказларидан бири сифатида

Ҳар қандай давлат уюшмаси, у хоҳ ўтроқ этнослар томонидан барпо этилган бўлсин, хоҳ унга кўчманчи қабилалар асос солган бўлсин, ўз бошқарув марказини ҳар томонлама қулай жойда ташкил этишга уринган

Батафсил »

Қадимги Чочдаги урбанистик жараёнлар тарихига доир айрим мулоҳазалар

Тарихий ҳодисалар ва воқеаларнинг тарихий аниқлигида, тарихий-маданий тараққиёт босқичларида шундай жиҳатлар борки, уларни бир-бири билан мантиқий таққослаш, қиёсий солиштириш асосида ўрганиш, қўйилган масалага кўпгина ойдинликлар киритиши тадқиқотчилар томонидан эътироф этилган

Батафсил »

Тошкент-2200. Тошкентнинг қадимги тарихи бўйича янги маълумотлар

Мазкур мақола Тошкентнинг қадимги тарихи, яъни Тошкент ҳудудидаги илк шаҳар маркази – Мингўрик шаҳри ҳаробаларида олиб борилган қазишмалар асосида қўлга киритилган янги маълумотларга бағишланган

Батафсил »

Тошкент воҳаси ва Сирдарё ҳавзаси аҳолисининг энг қадимги тарихига доир

Мазкур мақола Тошкент воҳаси ва Сирдарё ҳавзасидаги илк темир ва бронза даври халқларининг энг қадимги ва кам ўрганилган тарихи тадқиқотларига бағишланган. Тадқиқот натижалари муаллифни илк темир ва бронза даврида бутун Сирдарё оқимида жойлашган аҳолининг маданий ва этник яқинлиги тўғрисидаги фикрга олиб келди

Батафсил »

Тошкент-2200. Тошкент атрофидаги қоятош расмларининг ўзига хос хусусиятлари

Мақолада Тошкент шаҳри атрофидаги қоятош расмларини ўрганиш якунларига қисқача таъриф берилган. Бу хилдаги тарихий ёдгорликлар, Осиё минтақаси санъатининг асосий турларидан бўлиб, ғарбий Тяньшанда жуда кенг тарқалган. Тошкент воҳасидан топилган баъзи бир суратлар Марказий Осиё петроглифлари орасида ноёб бўлиб ҳисобланади

Батафсил »

Тошкент ва Зарафшон ҳавзаси тош даври жамоалари маданияти хусусида

«Тошкент воҳаси Хоразм, Сурхон, Зарафшон, Фарғона воҳалари каби Ватанимизнинг кўҳна маданият марказларидан биридир. Буни мазкур минтақада кишилик тарихи тараққиётининг илк босқичларидан, то урбаник (шаҳарлашиш) жараёнгача бўлган даврга оид тарихий-маданий ёдгорликларнинг мавжудлиги исботлайди

Батафсил »

Ўзбекистоннинг қадимги маданияти тарихи саҳифалари

Мақолада Ўзбек — Россия халқаро қўшма археологик экспедициясининг Тошкент вилояти худудида жойлашган Обираҳмат, Палтов ғорлари ва Оҳангарон водийсидаги Кўлбулок, Қизилолма-2 тош даври маконларида олиб борилган қазишма ишларини натижалари ҳақида сўз юритилган

Батафсил »