Bosh sahifa » Teg arxivlari: Туркистон (page 2)

Teg arxivlari: Туркистон

Turkiston xaritasi, 1909 yil (Карта Туркестана, 1909 г.)

Карта 1909 года охватывает Туркестан, или владения России в Центральной Азии, а также прилегающие регионы Персии, Афганистана, Британской Индии и Китая. Во второй половине прошлого века к владениям Российской империи были присоединены обширные территории в Центральной Азии, включая Хивинский и Бухарский протектораты. На карте показаны Бухара, являвшаяся столицей Туркестана, и Ташкент

batafsil »

Toshentdagi jadidchilik

TOSHKENTDAGI JADIDCHILIK – 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida Turkiston mintaqasi va unga tutash hududlar hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy ma’rifiy harakatning tarkibiy qismi. Bu harakat dastlab 19-asrning 80-yillarida Qrimda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida vujudga kelgan

batafsil »

Mulla Abbos Faransaviy Toshkandiy – jadid ziyolisi timsoli

Turk-musulmon dunyosining yo‘lboshchisi Ismoil Gasprinskiyning adabiy asarlari jamoatga hali u qadar yaxshi tanish emas. Ismoil Gasprinskiy g‘oya va fikr odami bo‘libgina qolmay, ayni zamonda roman va hikoyachi, adabiyotning nazariy muammolari va tanqidchilik sohasida ham samarali faoliyat olib borgan adabiyotchi hamdir. Gasprinskiy “Tarjimon” gazetasidagi faoliyati davomida bir qancha taxalluslardan foydalandi

batafsil »

«Milliy ittihod» jadidlar tashkiloti

«MILLIY ITTIHOD», «Ittihodi taraqqiy» – Turkiston jadidlari tashkiloti (1920-25). Munavvarqori va Sadriddinxon Sharifxo‘jayev tashabbusi bilan Toshkentda tuzilgan. «Milliy ittihod» bolsheviklar rejimiga qarshi kurashda sovet muassasalarida xizmat qilayotgan milliy rahbar xodimlarga tayangan va o‘z oldiga Turkistonda milliy mustaqil davlat barpo etishni bosh maqsad qilib qo‘ygan

batafsil »

Bizni jaholat – jahli murakkab. Munavvarqorining ijodidan namunalar

Maqola (“Taraqqiy” gazetasi, 1906 y. 14 iyun, № 1): Har millatni maktab va madrasasi o‘ldig‘i kabi bizni ham maktab va madrasalarimiz garchi benizom va beusul bo‘lsa ham, yo‘q demak darajada oz emasdur. Har millat avlodini tarbiyat va ta’limi ulumda ko‘rsatgan himmat va g‘ayrati kabi bizlarda ham o‘z ma’sum avlodlarini jaholat va g‘aflat zulmatida qolmoqig‘a hech bir rizolari o‘lmay, qo‘llaridan kelganicha …

batafsil »

Suriyaliklar (Этнические меньшинства. Сирийцы)

Ushbu shoshchada Toshkent va Turkistonning boshqa shaharlarida qo‘nim topgan suriyaliklar to‘g‘risida so‘z yuritiladi СИРИЙЦЫ Составной частью арабской группы населения являются сирийцы, иракцы, алжирцы и др., которые в переписях входят в группу «арабы»

batafsil »

Tabarruk siymo. Munavvarqori

O‘zbek xalqi tarixining so‘nggi 130 yilga yaqin davri “oq” va “qizil” saltanatlar tarkibida kechdi. O‘zbek diyorining moddiy va madaniy boyliklarini talon-taroj etishini o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan chor va sovet davlatlari xalqning shu davrda yashagan peshqadam vakillari – uni hur va ozod ko‘rishni istagan, shu yo‘lda faoliyat ko‘rsatgan kishilarni uzluksiz ravishda mahv etib keldi

batafsil »

Turkistonni tanlagan amerikaliklar (Этнические меньшинства. Американцы)

Taqdiring qay yurt bilan bog‘lashini bilmaysan kishi, amerikadan musobaqaga kelib hayotida katta o‘zgarishlar boshlangan amerikaliklar qissasi bu… АМЕРИКАНЦЫ Американцев, ставших жителями Узбекистана, можно пересчитать по пальцам, но все они вписали яркие штрихи в его историю

batafsil »