«O‘qchi», qadimiy va hozirgi mahalla

O‘QCHI – Shayxontohur dahasidagi qadimgi mahalla. Mergancha, Olmazor, Tepaqishloq mahallalari bilan chegaradosh bo‘lgan. Toshkent tuproqqo‘rg‘oniga yondoshgan. 100 dan ortiq xonadon yashagan. Aholisi, asosan, o‘zbeklar (600 nafar kishidan ortiq)

batafsil »

Chorhokimlik

CHORHOKIMLIK – Toshkent 4 mustaqil qism (daha)ga ajralgan davr (18-asr 2-yarmi). Muhammad Solihxo‘janing yozishicha, Toshkentda to‘rt e’tiborli xonadon vakillari: Shayxontohur dahasida Avlayqulixon avlodidan Boboxonto‘ra, Beshyog‘ochda ashtarxoniylardan Rajabbek, Ko‘kchada Chig‘atoyxon avlodidan Muhammad Ibrohimbek, Sebzorda Jo‘chixon nasliga mansub bir kishi hokim bo‘lib, ular o‘rtasida oliy hokimiyat uchun tinimsiz urush-talashlar bo‘lib o‘tgan

batafsil »

Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi

TOSHKENT ARXEOLOGIYA EKSPEDITSIYASI, O‘zbekiston FA Arxeologiya institutining Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi – Toshkent hududida arxeologik qazishmalar va kuzatuvlar olib boruvchi ilmiy xodimlar jamoasi. Akademik Ya.G‘.G‘ulomov tashabbusi bilan «Toshkent otryadi» nomida 1967 yil tuzilgan

batafsil »

Народы Узбекистана. Дунгане

Распространенное в русской литературе название народности хуэй, живущей в Северо-Западном Китае; среднеазиатская народность, живущая в странах Средней Азии и Казахстана (самоназвание – лаохуэйхуэй, двуньян жын). Язык – дунганский синотибетской семьи. Верующие – мусульмане-сунниты. Дунгане в Узбекистане: 1926 г. – 132 1979 г. – 1106 1989 г. – 1353

batafsil »

Xiyobontepa

XIYOBONTEPA – arxeologik yodgorlik, qishloqqa tutashgan qasr-ko‘shk (7–10-asrlar, 9–13-asr boshi). Toshkentning Eski shahar qismi markazida, Kaykovus kanali bo‘yida joylashgan. 1924 yil M.Ye.Masson tomonidan qayd etilgan. 1968–69 yillarda Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tekshirgan. Xom g‘ishtdan qurilgan ko‘shkning eng baland tagkursi qismi xarobalari saqlangan; uning atrofiga hozir turar joy binolari qurilgan

batafsil »

Реклама на страницах периодической печати Туркестана в конце XIX — начале XX века (на примере «Туркистон вилоятининг газети»)

В статье раскрывается проблема появления на страницах периодической печати Туркестана в конце XIX — начале XX века на примере «Туркистон вилоятининг газети», первой газеты на узбекском языке. Автором прослеживается качественные и количественные изменения рекламы через прессу. Ключевые слова: Туркестан, периодическая печать, газета, реклама, предпринимательство

batafsil »

Yaqin o‘tmish. Turkiston viloyati gazeti

«TURKISTON VILOYATINING GAZETI» – Turkistonda 1870 yilda rus istilochilari tomonidan nashr etilgan mahalliy tildagi ilk bosma gazeta. Turkiston general-gubernatorligining nashri. «Turkestanskiye vedomosti» gazetasining o‘zbekcha varianti. Dastlab shu gazetaga ilova tariqasida chiqarilgan. 1883 yildan mustaqil gazeta «Turkiston viloyati gazeti» birmuncha vaqt (1872 yil iyulidan 1873 yilning fevraliga qadar) Peterburgda nashr etilgan

batafsil »

Yaqin o‘tmish. «Natsional»

«NATSIONAL» – mehmonxona. O‘rta Osiyoda dastlabki mehmonxona bo‘lib, 1912 yilda Jizzax ko‘chasi (hozirgi Buxoro ko‘chasi) va Zirabuloq ko‘chasi muyulishida nemis uyg‘onish davri uslubida (me’mor I.A.Makevich), o‘sha paytdagi yirik boylardan To‘xtaboy mablag‘iga qurilgan. Keyinchalik «Sharq» deb atalgan. 1919–20 yillarda binoda Turkiston fronti shtabi joylashgan. Shaharni rekonstruksiya qilish munosabati bilan binoning bir qismi 1970-yillar oxirida buzib tashlangan

batafsil »

Mutafakkirlar. Abu Zayd Dabusiy (978–1039)

Yirik huquqshunos olim Abu Zayd Ubaydullo ibn Umar ibn Iso Qoziy Dabusiy Buxoroning yetti mashhur qozisi (quzzoti sab’a)dan biri, hanafiy mazhabining salohiyatli vakili va raisi edi. U Buxoro va Samarqand oralig‘ida joylashgan Dabusiya qishlog‘ida 978 yilda tug‘ilib voyaga yetgan va 1039 yil Buxoroda hayotdan ko‘z yumib, Imom Abu Bakr Tarxon maqbarasi yaqinida dafn etilgan

batafsil »

Академия наук в интеллектуальной истории Узбекистана. Состояние узбекистанской науки в 30-е годы ХХ века

Развитие производительных сил Узбекистана в начале 30-х годов XX в. поставило перед обществом новые серьезнейшие проблемы: повышение эффективности производственных процессов, организации труда, изучение и использование природных ресурсов, улучшение качества проектных и строительных работ, дальнейшее развитие сети народного образования и здравоохранения

batafsil »

Egarchi

EGARCHI – Shayxontohur dahasidagi qadimgi mahalla. Qatorterak, Olmazor, Devonbegi, Tallak va Mergancha mahallalari bilan chegaradosh bo‘lgan. 200 dan ortiq xonadon yashagan. Aholisi, asosan, o‘zbeklar bo‘lib, ko‘pchiligi egarchilik (nomi shundan) va savdo-sotiq bilan shug‘ullangan. Egarchida 2 masjid, 2 maktab, do‘kon bo‘lgan (20-asr boshi). Hozirgi Egarchi hududi rekonstruksiya qilinmoqda

batafsil »

Ташкент-2200. Канка – один из крупных центров железорудного производства Мавераннахра

В сложении городов, росте их экономического потенциала и общем процессе урбанизации общества громадную роль сыграло применение металлов. Известно, что освоение качественно новых технико-технологических приемов обработки сырья, термической плавки, литья, ковки способствовало резкому ускорению появления качественных орудий труда и роста производительности труда, а также количественному росту производства продукта, революционному прорыву в экономике

batafsil »

Suyunchxo‘jaxon

SUYUNCHXO‘JAXON, Suyunchakxon, Suyunchik sulton (taxminan 1452–1525.23.06) – shayboniylardan bo‘lgan Toshkent xoni (1503–25). Abulxayrxon va Ulug‘bekning qizi Robiya Sulton begimning farzandi. Shayboniyxon Movarounnahrni egallagach, Samarqandni poytaxt qilib, Turkistonni Ko‘chkunchixonga, Toshkentni Suyunchxo‘jaxonga bergan

batafsil »

Rabot (Ravot)

RABOT, Ravot – Sebzor dahasidagi qadimgi mahalla. Qumloq, Mozorxon, Chuvalachi, Gurunchariq mahallalari bilan chegaradosh bo‘lgan. Uch qismga bo‘lingan, 300 dan ortiq xonadon yashagan. Aholisi, asosan, o‘zbeklar bo‘lib, aksariyati turli kasb-hunarlar, shahar tashqarisidagi yerlarida dehqonchilik bilan shug‘ullangan. Maktab, 3 masjid, choyxona, ustaxonalar, do‘kon, 2 tegirmon, objuvoz bo‘lgan (20-asr boshi). Hozirgi hududida zamonaviy binolar qurilgan

batafsil »