Алаш и Туркестан: точки прикосновения

Одним из обьектов узловых исследований, с пересмотром устоявщих по сей день выводов содержания истории, является – история Туркестана. Родственные народы, издревле живущие в тесной социально – экономической взаимосвязи более полувека находясь в составе политико– административной системы Российской колониальной власти под названием Туркестанское генерал–губернаторство, приобрели сложнейший характер с антагоническим содержанием. Цели и задачи современных научно–исследовательских направлений требуют выявления связи причин и …

batafsil »

Некоторые мысли о турецких исследованиях по истории Туркестана, Туркестанской Автономии и джадидизма

Интерес османской интеллигенции к восточным тюркам, появившийся в последний период Османского государства, трансформировался в систематические исследования в Республике Турция, образованной в 1923 году. Основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк и его сподвижники придавали особое значение общетюркской истории. Не останавливаясь на этом, в учебники истории была включена тюркская история до переселения турков в Анатолию. В то время как создание Туркестанской автономии окончилось …

batafsil »

Азербайджано-узбекские связи в 1917-1920 годах

Национально-освободительная борьба против царизма в Азербайджане и Туркестане в начале XX века приобрела большой размах, при этом постепенно оформляясь в два направления: национально-демократическое и революционное. Сторонники первого направления видели выход в эволюционном пути развития, предлагая добиться культурной, а затем национальной автономии в рамках России как будущего федеративного государства, и, проведя конституциионные изменения, наконец, добиться независимости. Сторонники революционного пути развития предлагали …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyati milliy qo‘shini tarixi

O‘zbek davlatchiligi tarixida ko‘plab davlatlar va sulolalar o‘tgan. Tarixan qisqa muddat mavjud bo‘lgan Turkiston Muxtoriyati ham o‘zbek davlatchiligi tarixida o‘z o‘rniga ega. Muxtoriyat qisqa muddat mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da bugungi kunda o‘z tadqiqotchilariga, izlanuvchilariga ega. 1917 yil 26-28 noyabr kunlari Qo‘qon shahrida butun Turkiston o‘lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi bo‘lib, unda Turkiston Muxtoriyati hukumati tuzildi. Mazkur qurultoyda ko‘rilgan bir qator muhim …

batafsil »

Mir u – Mir

Muhtaram o‘quvchilar, ushbu sarlavha sizga qiziq, balki, g‘alati tuyulayotgandir, o‘ttiz – qirq yillar oldingi shiorbozlikni eslatayotgandir. Ha, topdingiz, shunday shior yaqin o‘tmishda deyarli har bir katta maydonda yozig‘liq turadigan, bayram namoyishchilari ham uni ko‘tarib yuradigan ruscha “Miru mir” (dunyoga tinchlik) degan shior edi. Lekin shunday sarlavha qo‘yilgan bizning maqolamiz mutlaqo boshqa mazmunda bo‘lib, mir u – mir (mir va yana …

batafsil »

G‘ulom Zafariy Turkiston Muxtoriyati ilhomchisi

O‘tgan asr boshlarida ijod qilgan Turkiston taraqqiyparvarlarining yirik vakili G‘ulom Muzaffar o‘g‘li Zafariy (1889-1937) nafaqat o‘zbek musiqasi bilimdoni, milliy teatr sanʼati darg‘alaridan, balki, yetuk dramaturg, shoir va jurnalist ham bo‘lgan. Uning bolaligi ko‘hna Toshkentning Eski shahar qismida, Katta bog‘ mahallada o‘tdi. Oddiy misgar oilasida dunyoga kelgan G‘ulom Zafariy o‘z iqtidori va o‘tkir salohiyati bilan juda yoshlik onlaridan Toshkent ziyolilari orasida …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyati zamondoshlar qarashlarida

Milliy davlatchilik qurilishi masalasiga yondoshish, Turkistonning to‘la muxtoriyat olish g‘oyasini ilgari surish milliy gazeta sahifalarida 1917 yil aprel oyidan boshlab ko‘zga tashlanadi1. 1917 yil aprelida bo‘lib o‘tgan Turkiston musulmonlari I qurultoyining tub maqsadi ham mamlakatni qanday idora qilish hamda milliy hukumat tuzishga hozirlik ko‘rish edi. Gazetalarning aprel, may oyi sonlarida berilgan maqolalarda 1917 yilning 1 may kuni Moskvada chaqirilgan I …

batafsil »

O‘rta Osiyoda ayollar vaqflari

Vaqf xayriyalari musulmon jamiyatining ham madaniy-maʼnaviy ham iqtisodiy taraqqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lgani maʼlum. Darhaqiqat o‘rta asrlardagi bunyodkorlik, savdo va hunarmandchilik, taʼlim, ijtimoiy himoya sohalari bevosita umumxalq foydasiga berilgan vaqf xayriyalarining (xayriy vaqflar) mavjudligi bog‘liq bo‘lgan. Vaqf taʼsischilarining ko‘pchiligini erkaklar tashkil qilgan. Biroq, bu ishda ayollar ham faol ishtirok etgan. Ayniqsa, zodagon ayollar o‘zlari taʼsis qilgan yirik vaqf xayriyalari bilan …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyati va uning qismati Turkiston milliy matbuoti sahifalarida

1917 yil fevral oyidan boshlab Rossiyaning milliy o‘lkalari, shu jumladan Turkistonda ham “muxtoriyat” g‘oyasi ilgari surila boshladi. O‘sha davr milliy matbuotida Turkiston muxtoriyatining faoliyati va uning qismatiga doir juda ko‘p maʼlumotlarni uchratish mumkin. Ushbu maqolada muxtoriyat xukumatining faoliyati va uning qismatiga oid baʼzi bir manbalarga to‘xtalib, ularni tahlil etib o‘tamiz. Tatar ziyolilaridan Nushirvon Yovushev: “Muxtoriyatni qo‘lga kiritgandan keyin uni boshqarish …

batafsil »

G‘ozi Yunus va Turkiston Muxtoriyati

Туркистон мухторияти байроғи

“Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi ilmiy jamoasi tomonidan yaqindagina nashr yuzini ko‘rgan “Tarixning nomaʼlum sahifalari” davriy to‘plamining 6 – kitobida jadidshunos olim Sirojiddin Ahmadning “Vatan va xalq manfaatini ko‘zlagan adib” nomli maqolasida taniqli jurnalist, noshir, dramaturg G‘ozi Yunus (1887-1942) hayoti va uning publitsistik merosi haqida atroflicha maʼlumot berilgan edi. Ayniqsa, uning tarjimai holi bilan bog‘liq yangi, shu vaqtgacha biror joyda eʼlon …

batafsil »

Turkiston xalqlari tomonidan Muxtoriyat hukumatining qo‘llab- quvvatlanishi

Tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida 1917 yil 28 noyabrdan boshlab “Turkiston Muxtoriyati” deb atalgan1 hukumatning tashkil topishi muhim voqea bo‘ldi. 1917 yil 26-28 noyabrda Qo‘qon shahrida Butunturkiston o‘lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi tugagach, 1 dekabrda Turkiston Muxtoriyatining Muvaqqat hukumati aʼzolari (8 kishi) imzolagan maxsus Murojatnoma eʼlon qilindi. Ushbu murojatnomada Turkistondagi barcha aholi: irqi, millati, dini, jinsi, yoshi va siyosiy eʼtiqodlaridan …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyatida Farg‘ona jadidlarining ishtiroki

1917 yilda Turkistonning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim masalalardan biri, bu Turkistonda yangi boshqaruv usulidagi davlatchilikni tashkil etish edi. Tez orada turli shaharlarda “Sho‘roi Islomiya”ning shoʻbalari tashkil topdi. 1917 yil 25 mayda Qo‘qonda Farg‘ona viloyati musulmonlari syezdi bo‘lib o‘tdi. Viloyat “Sho‘roi Islomiya” tashkiloti ushbu syezdning tashkilotchilaridan bo‘ldi. Syezdda 42 musulmon tashkilotidan 98 delegat ishtirok etdi1. Jadidlar ommani “Sho‘roi Islomiya” atrofida jipslashishga …

batafsil »

Туркестан и Ахмед Заки Валиди в 1917 году – время надежд

Февральская революция 1917 года была началом нового этапа в истории России, Туркестана. Но это еще было и временем когда, по словам будущего лидера «Туркестанской автономии» Мустафы Чокаева: «… в начале революции среди мусульманских (тюркских) национальных групп не было открыто сепаратистских течений. … Ненависть к старому режиму смягчалась у нас слепым доверием к русской революционной демократии… Были, разумеется, отдельные лица, но …

batafsil »

“Ishchilar syezdining telegromi”. “Ishchilar dunyosi”. 2-qism

Jurnal sahifasidan o‘rin berilgan xabarlar ham o‘ta muhim hisoblanadi. Jumladan, “Ikkinchi Qaror” deb nomlangan xabarda: Xo‘qanddagi musulmon rabochi ham soldatlarning 1-favqulodda syezdi. Syezd bo‘lingan (qo‘sh hokimiyat-muallif) xalq komissarlari sovetining chleni xizmat komissarining bayonotin tinglaganidan so‘ng hozirgi Turkiston o‘lkasindagi xalq komissarlari sovetining butun xalqning va ko‘proq musulmonlarning tilaklarin so‘zlovchi bo‘lolmaganliklarin, Turkistonning tilak va erki uning 2-syezdi tarafindan eʼlon etilgan muxtoriyat birla …

batafsil »

“Yashasin Turkiston Muxtoriyati”. “Ishchilar dunyosi” – Turkiston Muxtoriyati tarixini o‘rganishda muhim manba

Mamlakatimiz tarixining hali hamon jiddiy tadqiqga muhtoj sahifalaridan biri, bu shubhasiz, Turkiston Muxtoriyati masalasidir. Albatta, o‘tgan davr mobaynida bu borada qator ilmiy maqolalar, kitoblar, hatto dissertasiyalar yozilgan. Biroq, mazkur davrning o‘ta murakkab va ziddiyatlarga to‘la ijtimoiy hayotini tushuntirish tarixchidan voqe’likni xolis yoritishda keng ko‘lamli manbalarni qiyosiy tahlil etishini taqozo etadi. Bu o‘rinda matbuot, ayniqsa, milliy matbuot sahifalarida chop etilgan materiallar …

batafsil »