Bosh sahifa » Kutubxona » Munavvarqori. Bizda hamiyat

Munavvarqori. Bizda hamiyat

Havo qish o‘ldig‘indan g‘oyat sovuq edi. Ko‘chalar bilchirab bitg‘an, butun atrofni balchiqlar iflos qilib tashlag‘an edi. Shul balchiqlarning o‘rtasindan, balchiqlarg‘a botg‘an, kiyimlari yirtilgan, ikki ko‘zi nobajo bir yetim bola yo‘lida aso ushlab kelmoqda edi. Lekin bu yetim bolani ko‘rg‘an inson har qanday hamiyatsiz bo‘lsa ham rahmi kelur edi.

Meni yonimdag‘i ziyolilar“nazar-diqqatlarina jalb etdirdilar”. U yetim bola bizlarg‘a yaqin keldi-da, shul yerda odamlar borlig‘ini bilmish kabi qaramakg‘a boshlab bizlarg‘a qarshi ma’yuslik birlan shunday dedi:

– Taqsirlar, meng‘a shafqat etib bir oz maovanat qiling‘izlar! – dedig‘i birlan man yonimdag‘i ziyolilarni bir narsa bermaklarin taklif etdim. Manim bu taklifim A. afandig‘a o‘xshamadig‘indan manga tahqir nazari birlan bir qarab oldig‘indan so‘ngra bu yetim bolag‘a qarab sho‘yla dedilar:

– Sen yoshsan. Kuch va quvvating bor, o‘qi, mardikor ishla, andin so‘ngra pul topilur,- deb qat’iy so‘zlamishdilar. Zavolli bola yig‘lab yoling‘on tovush birlan:

– O‘rgulay pochcha, o‘qiy desam ko‘zlarim ko‘r, mardikor ishlamak mumkin emas, balchiqlardan yurolmayman, qornim och, taom yeg‘ani qudratim yetmaydi… nima qilay?- dedig‘i asnoda A. afandi g‘oyatda shiddatli etib shunday dedilar:

– Ovro‘poliklar ko‘r, quloqsiz kar va hokazo o‘qumog‘i mumkin bo‘lmag‘on insonlarga maxsus etib maktablar ochg‘onlar va u maktablardan ko‘r, karlardan o‘qub chiqg‘on insonlarning had va hisobi yo‘q, san ham shundog‘ maktabda o‘qi.

Shundog‘ deb erdilar, ziyolilar qahqaha etib kulub yubordilar. Man ham shu so‘zlarni so‘zladim:

– Siz bu so‘zlaringizni qaysi yerda so‘zlarsiz? Berlindami va yo Lundundami, o‘zingizni zan etursiz… aqlingiz qaysi yerda? – deb erdimki, A. afandining chehralari burishib, achchig‘lari birlan mang‘a qarab:

– San yoshsan, hali sanga gap tushg‘ani yo‘q, – deb erdilar, man javoban:

– Afandim? Bu vaqtda yoshg‘a qaramaydi, har bir kishi fikr, aql, zehn, xizmat, hamiyatg‘a qarab qolg‘ondir.

Ziyolilar ham A. Afandining so‘zlarina g‘oyat daraja mukaddir bo‘ldilar. Vujudlari titramakg‘a boshladi. Mani ham hamiyatim qaynay boshladi va ziyolilarg‘a qarshi:

– Ajabo! Bizlar o‘n-o‘n besh kishi ittifoq etib, shu yetim bolani tarbiya qilsak bo‘lmaydimi? – dedigim vaqtda N. va Y. afandilar masrur bo‘lib qabul etg‘an kabi boshlarini qimildotdilar-da, so‘ngra shuni ilova etdilar:

– So‘zladig‘ing‘iz to‘g‘ri, ammo A. afandi kelsunlar, so‘ngra muzokara etamiz.

Bu so‘zlarina qarshi A. afandi g‘oyat vahshiyona bir nazar birlan:

– Sizlar o‘zing‘izni ziyoliman deysizlar, ammo… qilg‘on ishlaring‘iz hech biri ziyolilarning ishlarig‘a o‘xshamaydi?

Faqir A. afandining bu so‘zlarina g‘oyat daraja xafa bo‘lib, shundog‘ dedim:

– Demak, sizning zaning‘izcha, ziyoli bo‘lmak uchun hamiyatsiz, rahimsiz o‘lmak lozimdirmi?… Agarda ziyoli bo‘lmak uchun shu shart lozim esa, balki sizni ziyoli o‘lmoqing‘iz lozimdir. Bizning zanimizg‘a ziyoli o‘lmak g‘oyat mushkul bir narsadir. Ziyoli Millat, Vatan nima endig‘ini bilur va ziyoli millat uchun jonini, molini fido etar va millatning taraqqiysi uchun doimo harakat etar. Vaqti kelganda, millat uchun o‘zini halokat vartasina tashlamakg‘a muhayyo bo‘lur. Sizning bilmag‘ing‘iz lozimdirki, bizning millatimizga sado va so‘z birlan ziyoli nomini olg‘on insonlar lozim emas. Balki, xizmati, harakati, yordami va himmati birlan ziyoli nomini olg‘on insonlar lozimdir. Yo‘q esa, “Millat”, “Vatan”, “Madaniyat” – shung‘a o‘xshash so‘zlarni bilmak bilan inson ziyoli bo‘lmaydir. Agarda shunlarning ma’nisini so‘rar esam, balki bilmasangiz deb erdim, A. afandi g‘oyatda xafa bo‘lib, bizdan ajraldilar. Biz ham buni ko‘rib, kulib qolduk. Birda qarasam zavolli bola bir devorg‘a suyanmish yotiyur.

– San hozircha borib tur. Erta va yo birisi kun kel. Ul vaqtda sani o‘z yonimizda tarbiya etamiz!

– Rahmat, rahmat, Xudo xayr bersun, -deb ketdi.

Bizlar ham ittifoq birlan har birimiz har tarafg‘a, A. afandi holig‘a taassuf etub tarqalduk.

Metodik-bibliografik qo‘llanma
© Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti,
2008 y.

O‘xshash maqola

Kutubxonalar. A.S.Pushkin nomidagi Samarqand viloyat universal ilmiy kutubxonasi

Post Views: 2 719 Samarqand viloyat universal ilmiy kutubxonasi 1911 yilda tashkil etilgan. O‘sha davrda kutubxona …

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan