Муқимий

МУҚИМИЙ (тахаллуси; асл исм-шарифи Муҳаммад Аминхўжа Мирзахўжа ўғли) (1850–1903. 25.5) – шоир ва мутафаккир. Ўзбек демократик адабиёти асосчиларидан. Қўқонда туғилган. Отаси тошкентлик, онаси Ойшабиби хўжандлик бўлиб, Қўқонда яшаганлар. Муқимий Қўқон ва Бухоро мадрасаларида ўқиган. Тошкентда бир неча марта (1887–88, 1892, 1899) бўлган. Кўкалдош мадрасасида яшаган

Батафсил »

Обканд

ОБКАНД – 1) Қадимда ва ўрта асрларда шаҳарни сув билан таъминлаш мақсадида қазилган суғориш тармоғи. У шаҳар суви, шаҳар ариғи маъноларини англатади. Масалан, Тошкентнинг Анҳор канали шу мақсадда қазилган қадимий шаҳар суғориш тармоғидир. Шунингдек, Обканд «Ўпқон» сўзининг синоними бўлиб, сизот сувлар оқимидан ер остида пайдо бўлган табиий чуқурлик, ўра ёки камарни англатган

Батафсил »

Хожа Рўшнойи (Хожа Чироғбардор)

ХОЖА РЎШНОЙИ (лақаби Хожа Чироғбардор) – тасаввуф вакилларидан (11-аср). Хожа Рўшнойи номи билан боғлиқ қадамжолар Ўрта Осиёда кенг тарқалган. Масалан, Термиздаги 11-аср меъморий ёдгорлиги Хожа Рўшнойи мақбараси номи билан юритилади. Тошкентда Хожа Рўшнойи маҳалласида Хожа Рўшнойиота мозори бўлган

Батафсил »

Академия наук в интеллектуальной истории Узбекистана. Глава I. Часть 1. У истоков Академии наук Республики Узбекистан: Поиск и формирование

На пути к Академии (1917 – конец 20-х годов XX века). Идея организации современного научно-исследовательского учреждения назревала в среде культурной и научной общественности Узбекистана ещё в конце XIX – начале XX в. Эти идеи, в частности, неоднократно обсуждались представителями национальной интеллигенции на страницах национальной периодики указанного периода

Батафсил »

Сулола. Долимовлар шажараси. 6-қисм. Норбековлар матбааси

Ўтган асрнинг 10-йилларидан бошлаб, оилалари катталашиб қолган уч ака-ука Долимбек, Комилбек ва Каримбеклар оталари Муҳаммадаминбек ҳожи маслаҳати билан Сағбондаги жойларини алоҳида-алоҳида уч ҳовлига бўлиб, бутунлай янгитдан иморатлар қурдирадилар. Каримбек ва Комилбек ҳовлиларидаги янги уйларни ўша вақтда машҳур бўлган Тошкентнинг синчкор усталаридан Наби уста қуради

Батафсил »

Кутубхоналар. З.М. Бобур номидаги Андижон вилоят универсал илмий кутубхонаси

Андижон вилоят универсал илмий кутубхонаси кўнгилли либерал руҳидаги фуқаро ва ҳарбийлар ёрдамида 1907 йилда ташкил этилган. Ўша даврда Андижон туман кутубхона-қироатхонаси деб номланган. Дастлаб кутубхона фонди 387 нусхадаги дунёвий адабиётлардан иборат бўлган. Уларнинг айримлари ҳозир ҳам кутубхонанинг нодир фондида сақланмоқда

Батафсил »

I. Туркестанский альбом, часть археологическая, 1871-1872 гг. (Туркистон альбоми, археология қисми)

Часть 1. Эта работа представляет собой археологическую часть «Туркестанского альбома», содержащую подробные наглядные материалы по исламской архитектуре Самарканда в том виде, в каком она представлялась вскоре после завоевания региона Российской империей в 60-х годах XIX века. Во второй половине XIX века Российская империя расширила свои владения за счет Центральной Азии, присоединив к себе территории

Батафсил »

Кайковус чорбоғи

КАЙКОВУС ЧОРБОFИ – шайбонийлардан Суюнчхўжахон томонидан Тошкентда бунёд этилган чорбоғ (1525). Тошкент ҳокимларининг қароргоҳи ҳамда жангларда ярадор бўлган ўзбек султонлари даволанадиган шифохона бўлган. Ҳофиз Таниш Бухорийнинг «Абдулланома» асарида ёзилишича, Кайковус чорбоғи шаҳар қўрғони ташқарисида, Кайковус ариғи бўйида жойлашган (номи шундан)

Батафсил »

Туркистон харитаси, 1909 йил (Карта Туркестана, 1909 г.)

Карта 1909 года охватывает Туркестан, или владения России в Центральной Азии, а также прилегающие регионы Персии, Афганистана, Британской Индии и Китая. Во второй половине прошлого века к владениям Российской империи были присоединены обширные территории в Центральной Азии, включая Хивинский и Бухарский протектораты. На карте показаны Бухара, являвшаяся столицей Туркестана, и Ташкент

Батафсил »

Кадувод

КАДУВОД, К а д и о б о д – Себзор даҳасидаги қадимги маҳалла. «Қумлоқ», «Fишткўприк», «Охунгузар», «Чувалачи», «Чигитбоши» маҳаллалари билан чегарадош бўлган. Қуйи ва Юқори Кадуводга бўлинган. 300 дан ортиқ хонадон бўлган. Аҳолиси, асосан, ўзбеклар бўлиб, баққолчилик, косибчилик, шаҳар ташқарисидаги ерларида (Ҳасанбой, Чуқурсой) деҳқончилик билан шуғулланган

Батафсил »

Салоҳиддин Тошкандий

САЛОҲИДДИН ТОШКАНДИЙ, Мулло Салоҳиддин ибн Мулло Алоуддин хожа (19-асрнинг 2-ярми – 20 -аср бошлари) – адиб. Тошкентда туғилган. Ҳаётига оид маълумотлар деярли сақланмаган. «Темурнома» (1908) бадиий асаригина етиб келган (1990 йил Тошкентда нашр этилган). Бу асарни яратишда кўпгина тарихий, бадиий ва диний китобдан фойдаланган. Асарнинг асосий қисм 47 достондан иборат

Батафсил »