Bosh sahifa » Toshkent tarixi

Toshkent tarixi

Акт о передаче исторических ключей г. Ташкента (архивные документы)

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Постоянный Представитель Узбекской Советской Социалистической Республики при Правительстве Союза Советских Социалистических Республик в Москве Мухитдин Турсун-Ходжаев и, с другой стороны, Председатель Узбекского Комитета по охране, изучению памятников материальной культуры Узбекистана при Совнаркоме УзССР, сокращенно «Узкомстарис», Низаметдин-Ходжаев составили настоящий акт о том, что Постпредство сдало, а Узкомстарис принял 12 (двенадцать) исторических серебряных, позолоченных ключей от ворот ... batafsil »

Baroqxon madrasasi

Baroqxon madrasasi (O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari Diniy idorasi o‘z faoliyati shu madrasada boshlagan) batafsil »

Ташкент, 1911 (старые фотографии)

Тошкент, Хотинмасжид, 1911 йил

Ташкентские фотографии из туркестанской экспедиции С. М. Прокудина-Горского, снятые им или его сотрудниками. Из подборки, приобретённой у наследников Прокудина-Горского в 1951 году. Частное собрание Д. Трубецкого, Вашингтон, США. Манба: Facebook ижтимоий тармоғидаги «Старый Ташкент» саҳифаси batafsil »

Burganli madaniyati

BURGANLI MADANIYATI – so‘nggi jez va ilk temir davriga mansub arxeologik madaniyat (miloddan avvalgi birinchi ming yillik boshi – 6–4-asrlar). Toshkent yaqinidagi Burganlisoy sohilida (Chirchiq vodiysida) ochilgan manzilgoh nomi bilan atalgan. Toshkent viloyatidagi Ohangaron daryosi, Jo‘nariq va Salor kanali tarmoqlari havzalarida tarqalgan. Burganli madaniyatiga oid dastlabki yodgorliklar 1934 yil arxeolog G.V.Gri­gor­yev tomonidan Qovunchitepaning ostki qatlamlaridan topilgan. A.I.Terenojkin tomonidan (1940) Burganli ... batafsil »

Toshkent qozikaloni (Sebzor dahasi qozisi Muhammad Muhiddinxoja faoliyati)

Sebzor dahasi qozisi Muhammad Muhiddinxoja faoliyati 2200 yilligi nishonlangan Toshkent shahrining tarixi, tarixiy topografiyasi va boshqa jihatlarini o‘rganishda moziy muarrixlari tomonidan yaratilgan tarixiy asarlar bilan bir qatorda hujjatlar tadqiqi ham ma’lum ahamiyatga egadir. Bunday hujjatlar to‘plamlarining ayrimlari muayyan shaxslar nomi bilan bog‘liqdir. Masalan, O‘zbekiston Markaziy Davlat arxivida F. I-164 raqami ostida saqlanayotgan “Toshkent qozikaloni” deb ataluvchi hujjatlar jamg‘armasi 1869-1892 yillarda ... batafsil »

Toshkentning bosib olinishi (1865)

19-asr o‘rtalarida Rossiya chor hukumati o‘zbek xonliklarini bosib olish maqsadida Turkiston o‘lkasi tomon harbiy yurish boshladi. Bu vaqt­da Toshkent hokimligi Qo‘qon xonligi tarkibida edi. Rus qo‘shinlari Toshkent hokimligiga qarashli Oqmasjid (1853), Pishpak, To‘qmoq, Yangiqo‘rg‘on (1860–61), Avliyoota, Turkiston va Chimkent (1864) shaharlarini qattiq janglardan keyin bosib oldi. Shundan keyin dushman qo‘shinlari uchun Toshkent tomon yurishga yo‘l ochildi. Bu davrda Toshkent yirik ... batafsil »

Изучение стоянки Кульбулак в 2009-2010 гг.

  Введение История эпохи верхнего палеолита на обширных территориях Средней Азии до сегодняшнего дня остается одной из наименее исследованных проблем археологии каменного века. Сложившаяся ситуация объясняется, с одной стороны, незначительным количеством известных стратифицированных верхнепалеолитических памятников в регионе, а с другой, – недостатком естественнонаучных данных даже по наиболее изученным объектам. С целью уточнения картины развития человеческих сообществ на территории Средней Азии ... batafsil »

Актепа Чиланзар: графическая реконструкция

Актепа Чиланзар I-II периода. Западная сторона (рек. авт.).

Наименование объекта: Актепа Чиланзар. Строительные периоды и типология. Археологи выделяют шесть строительных периодов [1]: I–II период – храм огня. Квадратное в плане здание с пристроенными по его углам овальными башнями. III период – храм огня. К зданию I-II периода с северной стороны пристраивается прямоугольный блок помещений, таким образом, три башни первоначального строения оказались в теле новой постройки. IV период – помещения зданий предыдущих периодов забиваются плотной глиной и наверху возводится новое строение. ... batafsil »