Bosh sahifa » Tarix

Tarix

Rashidov Sharof Rashidovich

RASHIDOV Sharof Rashidovich (1917.6.11–1983.31.10) – davlat va jamoat arbobi, yozuvchi. Jizzax pedagogika texnikumini (1935), SamDUning filologiya fakultetini tugatgan (1941). Samarqand viloyati gazetasida mas’ul kotib, muharrir o‘rinbosari va muharrir (1937–41, 1943). 2-jahon urushi qatnashchisi (1941 yil noyab. – 1942). O‘zbekiston KP Samarqand viloyati komiteti kotibi (1944–47). 1947 yildan Toshkentda. «Qizil O‘zbekiston» gazetasi muharriri (1947–49), O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi boshqaruvi raisi (1949–50). O‘zbekiston …

batafsil »

«Mir Arab» madrasasi

Buxorodagi “Mir Arab” madrasasi shahar markazida, aniqroq qilib aytilsa, qadimiy Shahristonda joylashgan bo‘lib, ikki ulkan gumbazi bilan boshqa tarixiy binolardan ajralib turadi. Madrasaning kirish qismi kunbotar tomondadir. Darvoza ulkan peshtoq ostida joylashgan. Bino to‘rt qavatdan iborat bo‘lib, unda 114 ta xona bor. Madrasaning ichki qismi ham ajoyib tarzda loyihalashtirilgan. Hujralarni to‘rtta ulkan peshtoq ajratib turadi. Madrasa binosini milodiy 1530–1536 (hijriy …

batafsil »

O‘zbekiston: millatning tavallud topishi

XIV yuzyillik mobaynida mahobatli saltanatga asos solgan jahongir Amir Temur nomi bilan yuritilayotgan xiyobon XIX asr so‘ngida Toshkentning ramziy markaziga aylangan edi. Bir zamonlar bu joyda Turkiston o‘lkasining dastlabki general gubernatori Konstantin Kaufman (1818-1882), so‘ngroq esa Karl Marksga atab o‘rnatilgan yodgorlik o‘rnini bugun Temurning otliq haykali zabt etgan. Sho‘rolar Ittifoqi qulashi barobarida jahongir Temur millat otasi, o‘zbek xalqining rahnamosi maqomini …

batafsil »

Адиб Халид. Узбекистан: рождение нации

В конце XIX века символическим центром Ташкента стал тенистый парк, носящий сегодня имя эмира Тимура – завоевателя, создавшего в XIV веке огромную среднеазиатскую империю со столицей в Самарканде. Когда-то на этом месте стоял памятник первому генерал-губернатору Туркестана Константину Кауфману (1818–1882), затем – Карлу Марксу. Теперь это место занимает конная статуя Тимура. После распада Советского Союза Тимур получил статус отца нации. …

batafsil »

“Turon” atamasi haqida bir necha so‘z

Qadimgi davrlarda turkiy qabilalar Sibirdan O‘rta yer dengizigacha bo‘lgan hududda, ba’zilari o‘troq, ba’zilari ko‘chmanchi holda yashaganlar. Mahmud Koshg‘ariy “Devonu lug‘ati-t turk” (XI asr) asarida shunday yozadi: “G‘arbda Rum chegarasidan Sharqda Chin ichigacha bo‘lgan hududda turk urug‘ va qabilalari shu tartibda joylashgan: pecheneg, qipchoq, o‘g‘uz, yemek, boshqird, basmil, qayi, yabaqu, tatar, qirg‘iz, chigil, to‘xsi, yag‘mo, ug‘roq, charuq, cho‘mul, uyg‘ur, tangut, xitay”. …

batafsil »

Илан-Утинское ущелье. 1871-1872 гг.

Эти фотографии Джалан-Утинского (или Илан-Утинского) ущелья, расположенного на территории современного Узбекистана, содержится в археологической части «Туркестанского альбома». Шеститомное фотографическое исследование было подготовлено и издано в 1871—1872 гг. под патронажем генерала Константина П. фон Кауфмана, первого генерал-губернатора (1867—1882 гг.) Туркестана, как называли в то время территорию Центральной Азии, принадлежавшую Российской империи. Небольшая река Джалан-Уты протекает к юго-западу от Ташкента в направлении …

batafsil »

Народы Азербайджана и Туркестана в конце XIX – начало XX веков

В XIX – начало XX вв на мировой арене усиливались раздел мира между господствующими державами. Развитие промышленности в качестве и количестве не только могло удовлетворить внутренней рынок, и вышла за предел стран мира. Для привлечения огромного сырье на постоянном режиме и реализации продукции промышленности нужны были новые территории и зарубежные рынок. Колoниальную экспансию начали Испания и Португалия после Великого географического …

batafsil »

Elmurod Zokirov. Turkiston Muxtoriyatining tugatilishi hamda keyingi davrlarda muxtoriyatchilarga nisbatan qo‘llanilgan ommaviy qatag‘onlar (III)

1917 yil 27 fevralda Petrograda boshlangan inqilob Turkiston o‘lkasiga ham o‘z ta’sirini o‘tkaza boshladi. Natijada, Turkistonda ham ishchi va soldat deputatlari sovetlari tuzila boshladi. 1917 yilda o‘lka muxtoriyati masalasi Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida asosiy masala bo‘lib qoldi. Turkistonga muxtoriyat maqomini berish g‘oyasi nafaqat milliy ziyolilar o‘rtasida, hatto din peshvolari va oddiy halq ommasi orasida ham ommalashga edi. Ijtimoiy tafovutlarga qaramay, butun …

batafsil »

Elmurod Zokirov. Turkiston muxtor hukumatining sovetlar tomonidan ag‘darilishi (II)

Toshkent Sho‘rolari hukumati 1918 yil yanvarning ikkinchi yarmidan e’tiboran Turkiston muxtoriyatini tugatish maqsadida ochiqdan-ochiq amaliy harakatlarni boshlab yubordi. Uni o‘sha yili 19-26 yanvarda bo‘lib o‘tgan Turkiston o‘lkasi Sho‘rolarining IV qurultoyi qabul qilgan qarorlar yaqqol ko‘rsatdi. Qurultoyda so‘zga chiqqan Toshkent sho‘rosi raisi bolshevik I.O.Tobolin bunday degan edi: «Biz nafaqat Rossiya xaqida, balki mehnatkashlar haqida qayg‘uryapmiz, agar xalq hohish irodasi bu o‘lkaning …

batafsil »

Elmurod Zokirov. Turkiston muxtoriyatining o‘rnatilishi (I)

Туркистон мухторияти байроғи

Turkiston o‘lkasi ishchi, askar va dehqonlar sho‘rosi III qurultoyining ulug‘ davlatchilik va shovinistik ruxda qabul qilgan qarori albatta mahalliy tub yerli axolining talab extiyojlari va qiziqishlariga mutlaqo javob bermas edi. Shu bois Turkiston o‘lkasidagi «Sho‘roi Islomiya» «Sho‘roi ulamo» va boshqa shuning singari demokratik tashkilotlar milliy masalani xal qilish bo‘yicha Sho‘rolar hukumati, shaxsan bolshovoylar doxiysi V.I.Leninning o‘zi e’lon qilgan «Rossiya xalqlari …

batafsil »

Туркестанское направление Думской политики в Российской империи. По документам Центрального Государственного архива Республики Узбекистан. 1906-1917 гг.

Манифест 1905 г. и созыв Государственной думы имели важное позитивное значение для всех населявших ее народов, в том числе для многонационального населения Туркестана. В ходе работы Думы различных созывов, вопросы, касавшиеся Туркестана, не рассматривались как важные и первоочередные. Значительный интерес исследователей вызывают фонды Центрального государственного архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз), сохранившие значительный массив документов по этой тематике. После распада СССР, …

batafsil »

Реформа управления Туркестанским краем в начале XX в.: разногласия между С.-Петербургом и Ташкентом (науч.статья)

В исторической литературе, как в советский период, так и в постсоветское время, административное устройство Туркестанского края освещалось фрагментарно: предпочтение отдавалось истории присоединения Туркестанского края к Российской империи в середине XIX в.1. Поэтому до настоящего времени нет исчерпывающих ответов на вопросы, чем центральная российская власть считала Туркестан и каким видело его будущее, чем он объективно являлся для Российской империи накануне революции …

batafsil »

Moziyga safar. Buxoro (fotosuratlar)

Entrance gates into tsar's tomb. Bogoeddin. Bukhara

Juma jilvalari – O‘zbekiston AQSH arxivlarida 1905-1915 yillarda ko‘hna Buxoro aks etgan rang-barang suratlarga bir nazar tashlang. Suratlar Kongress kutubxonasida saqlanayotgan Sergey Mixaylovich Prokudin-Gorskiy albomidan olingan. Из архива по пятницам – Узбекистан в архивах США Взглянем на старые цветные фотоснимки Бухары в 1905-1915 годах. Снимки из коллекции Сергея Михайловича Горского/архив Конгресса США. Flashback Fridays – Uzbekistan in U.S. Archives Bukhara’s …

batafsil »

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi

Бухоро Халқ Совет Республикаси Қизил юлдуз ордени

Ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida paydo bo‘lgan “Yosh buxoroliklar” partiyasi 1910 yildayoq o‘zlarini alohida tashkilot sifatida e’lon qilgan edilar. Buxorodagi jadidchilik harakatidan o‘sib chiqqan Yosh buxoroliklarning faoliyati 1917 yilga kelib ancha kuchaygan edi. Shu yilgi fevral inqilobi Buxoro amirligiga ham ta’sir etmasdan qolmadi. Mart oyining boshlarida Yangi Buxoro, Termiz, Chorjo‘y va Karkida ishchi, soldat va dehqon sovetlari tuzildi. Bunday sharoitda “Yosh buxoroliklar” …

batafsil »