Bosh sahifa » Bilasizmi?

Bilasizmi?

Tariximizdagi talaba-rektor haqida bilasizmi?

1918-yilda fidoyi maʼrifatparvar Munavvarqori Abdurashidxonov tashabbusi bilan Turkiston xalq milliy dorilfununi sifatida faoliyat boshlagan Oʻzbekiston Milliy universiteti bu yil bir yuzi bir yoshni qarshiladi. Uning musulmon xalq dorilfununidan to bugungi Milliy universitetgacha bosib oʻtgan yoʻli, jumladan, 1918-yilda Turkiston xalq universiteti, 1919–1923-yillarda Turkiston Davlat universiteti, 1923–1960-yillarda Oʻrta Osiyo Davlat universiteti, 1960–2000-yillarda Toshkent Davlat universiteti, 2000-yildan boshlab Oʻzbekiston Milliy universiteti davrlari ham …

batafsil »

Eski oʻzbek yozuvi

Eski oʻzbek yozuvi – arab grafikasi asosida shakllangan va 11-asrdan 20-asrning boshlarigacha qoʻllangan oʻzbek yozuvi; arab alifbosidagi 28 ta harfga arab tilida boʻlmagan, lekin eroniy va turkiy tillarga xos boʻlgan tovushlarni ifodalash uchun yana 4 ta harf qoʻshish bilan shakllantirilgan. Ushbu harflar arab alifbosidagi tayyor harflarga qoʻshimcha nuqta yoki chiziq orttirish yoʻli bilan hosil qilingan va ularning har biri alifbo …

batafsil »

Buyuk ipak yo‘li: nega cho‘l o‘rtasidagi quduqlarda doim suv bo‘lgan?

Xitoy va Markaziy Osiyo shaharlarini O‘rtayer dengizi mamlakatlari bilan bog‘lovchi Buyuk ipak yo‘li ko‘p asrlar davomida ushbu hududlar o‘rtasidagi savdo va madaniyat almashinuv jarayonlarida muhim rol o‘ynagan. U eramizdan avvalgi II asrda Xitoy va Farg‘ona vodiysi shaharlari o‘rtasidagi savdo yo‘li sifatida yuzaga kelgan bo‘lib, keyinroq Sharq va G‘arb o‘rtasidagi muhim transport aloqa yo‘li maqomini egalladi va o‘rta asrlarga qadar amal …

batafsil »

Проект герба города Ташкент. 1996

Вступление. Сегодня наша независимая Республика Узбекистан, где основным отличительным фактором становится равноправное содружество всех независимых государств, прочно занимает своё место в мировом культурно-историческом процессе. Наша столица – Ташкент – приобретает особый международный статус. Перемены, происходящие сегодня в государстве, и подъём национального самосознания определили развитие современной символики и эмблематики нашего государства. Проект герба города Ташкента К сожалению, следует отметить, что этим …

batafsil »

Toshkent haqida nimalarni bilasiz?

Miloddan avvalgi ikkinchi asrda qadimiy Xitoy qo‘lyozmalarida shahar haqidagi ilk ma’lumotlar paydo bo‘ldi, turli manbalarda «Shi», «Choch», «Shosh», «Shoshkent», «Binkat», «Tarkan» deb tilga olindi. Miloddan avvalgi 175-140 yillar. Shosh, Xorazm, Sug‘diyonani o‘z ichiga olgan Qang‘ davlati gullab-yashnadi. Milodiy 712-713 yillar (hijriy 95). Qutayba ibn Muslim boshliq Islom qo‘shinlari Shoshni fath etishdi. 819/820 – 855/856 yillar. Shosh Somoniylar sulolasi hukmronligi ostida …

batafsil »

Народы Узбекистана. Каракалпаки

Народ в Средней Азии, главным образом в Узбекистане, в Каракалпакстане. Язык — каракалпакский кипчакской подгруппы тюркской группы алтайской семьи. Верующие — мусульмане-сунниты. Каракалпаки в Узбекистане: 1939 г. — 181 400 1979 г. — 297 788 1989 г. — 411878 2000 г. — 504 301 Каракалпаки — один из древних коренных тюркоязычных народов Средней Азии. Древнейшие их предки — сако-массагетские племена (апасиаки, аугасии …

batafsil »

Do‘rmon

DO‘RMON – o‘zbek xalqi tarkibiga kirgan qabilalardan biri. Do‘rmon mo‘g‘ulcha «to‘rt» demakdir. To‘rtta urug‘dan tashkil topgani uchun shunday atalgan bo‘lishi mumkin. Do‘rmon qabilasi 15-asrda O‘zbek ulusida katta nufuzga ega bo‘lgan. Do‘rmonlar 16-asr boshlaridan e’tiboran O‘rta Osiyo hududiga kelib o‘rnashib, Buxoro xonligining siyosiy hayotida faol qatnashgan. Do‘rmonning bir qismi Toshkent vohasiga kelib joylashgan va joy nomi atamasi sifatida saqlanib qolgan (Toshkent …

batafsil »

Народы Узбекистана. Калмыки

Самоназвание — халыиг. Народ, основное население Калмыкии. Язык — калмыцкий западной подгруппы монгольской группы алтайской семьи. Верующие — буддисты, есть православные. Калмыки в Узбекистане: 1926 г. — 18. Сарты-калмаки — 233 1979 г. — 221 1989 г. — 517 Время первого появления калмыков (ойратов, или западных монголов) в Узбекистане определить трудно. Известно, что уже в начале XVII в. они проникали …

batafsil »

Sulton Mahmudxon (Xonikaxon)

SULTON MAHMUDXON (XONIKAXON) (? –1504) – Mo‘g‘ulis­ton xoni. Yunusxonning o‘g‘li. Boburning tog‘asi. 1487 yil otasi vafot etgach, taxtga o‘tqazilgan. Sulton Mahmudxonga qarshi chiqqan Umarshayx Mirzo va Sulton Ahmad Mirzo qo‘shini Toshkent yaqinidagi mustahkam Ashtar qal’asi yonidagi jangda mag‘lub bo‘lgan. 1488 yil Sulton Ahmad Mirzo qo‘shini ustidan Chir (Chirchiq) daryosi bo‘yida g‘alaba qozongan. Natijada Sulton Mahmudxonning obro‘si, kuch-qudrati oshgan. Mo‘g‘ulistonning sharqiy …

batafsil »

Развитие научного краеведения и истории в Туркестанском крае в конце ХIХ – начале ХХ вв.

В конце XIX — начале XX вв. в Туркестанском крае некоторых успехов добилась историческая наука. Джадиды меняли содержание и идейную направленность исторических исследований. С них начинается изучение народной истории, в которой вместо описания истории, как смены ханов и правителей, подлинным творцом истории представлен народ. На страницах газеты “Туркистон вилоятининг газетаси” ее главный редактор Мулла Алим Махмуд Ходжи дал полный обзор истории Туркестана (“Тарихи …

batafsil »

Аральская флотилия

Аральская флотилия была создана контр-адмиралом А.И. Бутаковым и находилась под его командованием до 1864 г. включительно. Базой Аральской флотилии служил сначала порт Раим (Аральск), а затем — Казалинск. Личный состав флотилии по штату на 18 июня 1866 г. состоял из 13 офицеров и 344 нижних чинов, а к 1879 г. увеличился до 15 офицеров, 15 вольнонаемных машинистов и мастеров и …

batafsil »

Sitsiliyada Buxoriy qishlog‘i

Tarix fanlari doktori, professor Robert Landa Sitsiliya oroliga qilgan sayohati chog‘ida bu yerdagi Bukkeri qishlog‘iga qo‘ndi va, tabiiyki, olimlarga xos qiziquvchanligi tufayli qishloqning tarixi bilan qiziqdi. Ma’lum bo‘lishicha, «Bukkeri» degani «buxoriy» so‘zining buzib aytilgan shakli bo‘lib, to‘qqizinchi-o‘ninchi asrlarda Buxorodan kelgan bir jamoa orolni maskan tutgan ekan. Buxoriylar olis Italiyadagi bu orolga qanday borib qolishgan? Tarixdan ma’lumki, milodiy sakkizinchi asrda musulmonlar …

batafsil »

Торговые трассы Мавераннахра. Пути из Самарканда в Несеф и Кеш 

Как мы отмечали, при описании планировки Самарканда, его южные ворота назывались Кешскими. Это не случайно. К югу от Самаркандского Согда, отделенная от него Зарафшанским хребтом, располагалась крупная цветущая область Южного Согда – Кашкадарьинский оазис – один из старейших урбанизированных регионов Среднеазиатского Междуречья. С глубокой древности он подразделяется на две экономически и политически самостоятельных историко-культурных области – восточную предгорную, носившую название …

batafsil »

Народы Узбекистана. Казахи

Самоназвание — казах, устаревшее — киргизы, киргиз-казаки, киргиз-кайсаки. Народ, основное население Казахстана. Казахский язык относится к северно-западной, или кипчакской, подгруппе тюркской группы алтайской семьи. Верующие — мусульмане-сунниты. В прошлом у казахов большую роль играли шаманизм и культ предков. Казахи в Узбекистане: 1926 г. — 106 980 1979 г. — 620 136 1989 г. — 808 227 2000 г. — 990 022 Казахи — …

batafsil »

Ногай-курган – первый татарский аул в Узбекистане

Формирование татарского населения в пределах территории современного Узбекистана уходит в средневековье. К XIV веку уже сложились прочные торговые связи. Имеются письменные свидетельства о том, что татар можно было увидеть на базарах Бухары, Самарканда, Хивы, Ташкента, Коканда и других городов. Многочисленные группы татар в этот период встречались почти во всех уголках среднеазиатских ханств. Самая большая татарская община – аул Ногай-Курган, возник …

batafsil »