Ташкент – центр взаимодействия цивилизации запада и востока (или «Немцы в Ташкенте»)

В мире существует около 200 государств и столько же столиц. История каждого государства и его столицы уникальна и неповторима. Государства и города Центральной Азии, появившиеся еще в начале первого тысячелетия до новой эры, всегда отличались высокой культурой, полиэтничностью, религиозной терпимостью, впитавшей в себя в далеком прошлом влияние различных цивилизаций. Свидетелем того являются Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, роль которых особенно усиливается …

batafsil »

XVIII asr ikkinchi yarmi Toshkent tarixini o‘rganilishi xususida

Toshkent qadimdan Markaziy Osiyoning ichki va tashqi savdosida asosiy o‘rin tutuvchi yirik savdo hunarmandchilik markazlaridan biri bo‘lgan. Jumladan, Dashti Qipchoq hududida yashovchi ko‘chmanchi chorvador qabilalar Rossiya, Sharqiy Yevropa, Hindiston va Xitoy kabi yirik savdo markazlari bilan doimo aloqada bo‘lib kelgan. X-XI asrlarga oid arab manbalaridagi ma’lumotlariga ko‘ra Toshkent qadimdan katta shahar bo‘lib, uning bozorlari doimo xorijiy savdogarlar bilan to‘lib turgan. …

batafsil »

Ташкент-2200. Первые археологические находки в Ташкенте и его окрестностях

Ташкент наряду с Бухарой, Самаркандом, Мервом являлся одним из центров древней цивилизации. Начало археологическим исследованиям в Ташкентском оазисе было положено еще во второй половине XIX в. российскими востоковедами, краеведами, археологами-любителями, чиновниками и коллекционерами после завоевания Средней Азии Российской империей и образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 г. На первых этапах изучение истории Ташкента носило эпизодический характер, так как, по утверждению В.В. …

batafsil »

Toshkentlik olimlarning o‘rta asrlarda ilmlar rivojiga qo‘shgan hissasi

Hozirgi kunda insoniyat tamadduni jarayonida ilm-fan taraqqiyotiga Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekistonda yetishib chiqqan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ibn Kasir al-Farg‘oniy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Rayhon al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud az-Zamaxshariy kabi buyuk allomalar ulkan hissa qo‘shganlari butun jahon ahli tomonidan e’tirof etilib, ularning ilmiy merosi har tomonlama chuqur o‘rganilmoqda va undan keng ko‘lamda foydalanilmoqda. Ushbu buyuk allomalar …

batafsil »

XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Toshkentning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotini yorituvchi manbalar tahlili

Toshkent shahri o‘zining tarixiy taraqqiyot jarayonida uzoq va mashaqqatli yo‘llarni bosib o‘tdi. Shahar bir qancha bosqinchilik tajovuzlari, inqirozlar va yuksalish davrlarini boshidan kechirdi hamda o‘zining siyosiy, madaniy va savdo markazi kabi xususiyatlarini aslo yo‘qotmadi. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Rossiya imperiyasining Turkistonga bosqinchilik yurishlari boshlandi. 1865 yil iyun oyida qattiq qarshilikdan so‘ng shahar aholisi taslim bo‘ldi. Endi Toshkent 1917 yilgacha …

batafsil »

Qadimiy mahallalar. Oxunguzar

OXUNGUZAR (asli Oxundguzar) – Sebzor dahasidagi qadimiy mahalla. Kaduvod, Xo‘jako‘cha, Eski­jo‘va, Tinchob mahallalari bilan chegaradosh bo‘lgan. Birinchi va Ikkinchi Oxunguzarga bo‘lingan. 18-asrning 1-yarmida Toshkentda xo‘jalar, oxundlarning mavqyei baland bo‘lgan. Mahalla nomi uning hududida yashagan oxundlar nomidan olingan. Mahallada qariyb 150 xonadon yashagan. Aholisi, asosan, o‘zbeklar bo‘lib, hunarmandchilik va shahar tashqarisidagi yerlarida dehqonchilik va bog‘dorchilik bilan shug‘ullangan. 2 masjid, temirchilik ustaxonalari, …

batafsil »

Xo‘ja Alambardor maqbarasi

XO‘JA ALAMBARDOR MAQBARASI (Kamolon ko‘chasi, 109a-uy) – me’moriy yodgorlik (19-asr). Mahalliy rivoyatga ko‘ra, maqbara Qaffol Shoshiyning safdoshi, alambardor (bayroqdor) nomi bilan mashhur bo‘lgan Xo‘ja Alambardor sharafiga qurilgan. Uning taxmin qilingan qabri (10-asr) Kamolon darvozasi ortida bo‘lib, ziyoratgoh memorial majmuaga asos bo‘lgan; uning yer osti chillaxonasi hozirgacha saqlangan. Maqbara qabristonning markazida joylashgan, peshtoq gumbazli bir xonali inshootdan iborat. Bino o‘lchami – …

batafsil »

«Холерный бунт» 1892 года в Ташкенте (24 июня)

В конце XIX в. Туркестанский край становится одним из центров национально-освободительного движения Российской империи. Он превращается в мятежный край и подавить национально-освободительное движение царизму так и не удалось. Уже в 1872 г. в Ташкентском уезде на реке Карасу произошли первые волнения, причиной которых стали злоупотребления царских чиновников. В 1885 г. проходили выступления дехкан в Андижанском и Маргиланском, а в 1893 …

batafsil »

Развитие научного краеведения и истории в Туркестанском крае в конце ХIХ – начале ХХ вв.

В конце XIX — начале XX вв. в Туркестанском крае некоторых успехов добилась историческая наука. Джадиды меняли содержание и идейную направленность исторических исследований. С них начинается изучение народной истории, в которой вместо описания истории, как смены ханов и правителей, подлинным творцом истории представлен народ. На страницах газеты “Туркистон вилоятининг газетаси” ее главный редактор Мулла Алим Махмуд Ходжи дал полный обзор истории Туркестана (“Тарихи …

batafsil »

Аральская флотилия

Аральская флотилия была создана контр-адмиралом А.И. Бутаковым и находилась под его командованием до 1864 г. включительно. Базой Аральской флотилии служил сначала порт Раим (Аральск), а затем — Казалинск. Личный состав флотилии по штату на 18 июня 1866 г. состоял из 13 офицеров и 344 нижних чинов, а к 1879 г. увеличился до 15 офицеров, 15 вольнонаемных машинистов и мастеров и …

batafsil »

Xayrobod eshon majmuasi

XAYROBOD ESHON MAJMUASI (Qatortol ko‘chasi) – me’moriy yodgorlik (18–19-asrlar). Xayr­obod eshon mablag‘iga usta Qoraxo‘ja rahbarligida bunyod etilgan. Majmua masjid, maqbara, hovuzli hovlidan iborat. Maqbara trapetsiya tarhli (7,5×7,7 m), bezaksiz, pishiq g‘ishtdan ganch qorishmasida barpo etilgan. Masjid to‘rtburchak xonali (12,5×16,5 m), oldi va shim. tomondan ustunli ayvonlar bilan tutashgan. Masjidning ichki devorlariga taxmonlar va navoli tokchalar ishlangan. Ayvonlar islimiy naqshlar bilan …

batafsil »

Qadimiy mahallalar. Ochmasjid

OQMASJID – Shayxontohur dahasidagi qadimiy mahalla. Jarko‘cha, Xo‘jaro‘shnoi, Darxon, Balandmasjid mahallalari bilan chegaradosh bo‘lgan. Mahallada 400 dan ortiq xonadon yashagan. Aholisi, asosan, o‘zbeklar bo‘lib, savdo-sotiq, mayda hunarmandchilik, shuningdek shahar tashqarisidagi yerlarida dehqonchilik va bog‘dorchilik bilan shug‘ullangan. 4 masjid, 2 choyxona, baqqollik do‘konlari bo‘lgan (20-asr boshlari). Hozirgi Oqmasjid hududida Labzak mavzei qurilgan. «Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

batafsil »

Toshkent-2200. Yalangqari masjidi vaqfnomasi xususida

Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, O‘zbekiston tarixini o‘rganishda tarixiy hujjatlarning o‘rni beqiyos. Bunday hujjatlar orasida vaqfnomalar alohida ahamiyat kasb etadi. Mintaqa tarixiga doir ayrim vaqf hujjatlari N.G. Mallitskiy, V.V. Bartold, P.P. Ivanov, A.A. Semenov, R.N. Nabiyev, M.Yu. Yuldashev, R.G. Mukminova, O.D. Chexovich, B. Qozoqov, Z. Qutiboyev, G‘. Jo‘rayeva, E. Karimov kabi bir qator tadqiqotchilarning ishlarida o‘rganilgan. Ma’lumki, vaqfnoma, asosan madrasa, masjid, …

batafsil »

Shoshlik muhaddislar. Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Odam ibn Abdulloh Odamiy Shoshiy

Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Odam ibn Abdulloh Odamiy Shoshiy — shoshlik muhaddis. Abu Sa’d Sam’oniyning «Ansob» asarida muhaddis bobosining ismi Odam bo‘lganligi uchun bu kishiga «Odamiy» nisbati berilgan[1]. Abu Bakr Ahmad Odamiy Shoshiy dastlab hadis ilmini o‘z yurtida Habib Mug‘ira Shoshiy, Homid ibn Dovud Shoshiylardan o‘rgangan[2]. U ilm-ma’rifat talabida Iroq va Hijoz o‘lkalariga safar qilgan. Abu Bakr Ahmad …

batafsil »