Аҳмад Яссавийга алоқадор муҳр

Аҳмад Яссавийга алоқадор муҳр

Маълумки, вилоятимизнинг (Чимкент, Қозоғисон Республикаси) турли шаҳарларида, ҳатто, чет элларда ҳам Аҳмад Яссавий шажараси ва муҳри бор. Айниқса кейинги пайтларда ўша машҳур муҳр ҳақида хилма хил фикрлар баён қилинаяпти. Айрим муаллифлар: бу – Хожа Аҳмад Яссавийнинг муҳри, унда исмлари битилган 11 нафар шайх Аҳмадлар – Хожа Аҳмад Яссавийнинг турли тахаллуслари, дея далилламоқчи бўлаётирлар. Улуғ юртдошимиз, шайхул-машойих Хожа Аҳмадга тааллуқли ушбу …

Батафсил »

Мутафаккирлар. Аҳмад Яссавий (1105–1167)

Ислом дини пайдо бўлгандан сўнг унинг доирасида, Қуръон ва ҳадис аҳкомига мос равишда пайдо бўлган тасаввуфий таълимотлар Х–ХI асрларга келиб Мовароуннаҳрда ҳам кенг тарқала бошлади. Тасаввуф – Яқин ва Ўрта Шарқ халқларининг маънавий ҳаёти тарихидаги энг мураккаб, ўзаро зиддиятларга тўлиб-тошган ва муҳим ҳодисалардан бири бўлиб, унинг учун таркидунёчилик, бу дунё бойликларидан ва нозу неъматларидан воз кечиш, Аллоҳ васлига етмак мақсадида …

Батафсил »

Народы Узбекистана. Иранцы

Фарсы, самоназвание — ирани. Народ в Иране. Язык персидский (фарси) западноиранской подгруппы иранской группы индоевропейской семьи. Верующие — мусульмане-шииты, в меньшей степени бехаисты. Иранцы в Узбекистане: 1926 г. — 9 830 1979 г. — 20 026 1989 г. — 24 779 Иранцы — одна из древнейших групп жителей Среднего Востока, ядром которых являлась область Фарси (отсюда второе название их — персы). Ирано-персидский …

Батафсил »

Сулола. Долимовлар шажараси. Рустамбек ҳожи Норбек ўғли

Энди икки-уч оғиз сўз бобокалонимиз Норбек Хайтабек ўғлининг учинчи фарзанди, Муҳаммадаминбек ҳожининг укаси Рустамбек ҳожи ва унинг фарзандлари Ҳасанбек ва Ҳусанбеклар ҳақида. Рустамбек 1845 йилда туғилди, катта савдогар бўлиб етишди, кўпроқ Ғулжа, Кошғар, Ўримчи шаҳарлари билан савдо алоқалари ўрнатган ва бу шаҳарларга тез-тез бориб турган. Рустамбекнинг биринчи оиласи Норхонбиби баланд бўйли, ниҳоятда кўркам аёл бўлган, дейишарди, ундан Ҳакимбек исмли фарзанд …

Батафсил »

Кутубхоналар. А.С.Пушкин номидаги Самарқанд вилоят универсал илмий кутубхонаси

Самарқанд вилоят универсал илмий кутубхонаси 1911 йилда ташкил этилган. Ўша даврда кутубхона шаҳар кутубхонаси деб юритилган. Кутубхонанинг асосчиларидан бири археолог В.Вяткин ҳисобланади. Кутубхонанинг биринчи раҳбари В.Андреевдир. Дастлаб кутубхона фонди 2 минг нусхадан иборат бўлган. 1937 йилда кутубхонага А.С. Пушкин номи берилган. 1970 йилда 500 минг нусхадаги адабиётларга мўлжалланган бино қурилиб, фойдаланишга топширилган. Кутубхонада Китоб сақлаш, Тўкислаш, Адабиётларга ишлов бериш, Талаба …

Батафсил »

Бурганли маданияти

БУРГАНЛИ МАДАНИЯТИ – сўнгги жез ва илк темир даврига мансуб археологик маданият (милоддан аввалги биринчи минг йиллик боши – 6–4-асрлар). Тошкент яқинидаги Бурганлисой соҳилида (Чирчиқ водийсида) очилган манзилгоҳ номи билан аталган. Тошкент вилоятидаги Оҳангарон дарёси, Жўнариқ ва Салор канали тармоқлари ҳавзаларида тарқалган. Бурганли маданиятига оид дастлабки ёдгорликлар 1934 йил археолог Г.В.Гри­горь­ев томонидан Қовунчитепанинг остки қатламларидан топилган. А.И.Тереножкин томонидан (1940) Бурганли …

Батафсил »

Кўктўнликота

КЎКТЎНЛИКОТА – қабри Шайх Хованди Тоҳур қабри орқасидаги чинор остида, ариқ бўйида жойлашган. Ривоятларга қараганда, Кўктўнликота Шайх Хованди Тоҳурнинг жорубкаши бўлган. Кўкйўтал касалига учраган беморлар Кўктўнлиотани зиёрат қилиб, касалликдан фориғ бўлган. Архив ҳужжатларига кўра, Тошкентда Кўктўнлиота қадамжо мозори бундан таш­қари бир неча жойда (Себзордаги Хўжакўча, Тахтапул ва Чувалачи, Кўкча даҳасининг Каллахона маҳалласида) учрайди. «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

Батафсил »

Жума мавъизалари. Гиёҳвандлик – аср вабоси

Гиёҳвандликнинг кишилар соғлиғига, оилаларга, иқтисодига, одоб-аҳлоқига, умуман инсон хаётининг барча соҳаларига солаётган таҳдиди соат сайин ортиб бормоқда. Мутахассислар эндиликда дунёни ҳалокатга солувчи нарса водород бомбаси эмас “Героин бомбаси” бўлиб қолганини таъкидламоқдалар. Ислом динининг таълимотлари, қонун қоидалари ва амалларидан бeш мақсад кўзда тутилгандир: Инсон ҳаётини муҳофаза қилиш. Инсон ақлини муҳофаза қилиш. Инсон динини муҳофаза қилиш. Инсон наслини муҳофаза қилиш. Инсон мол-мулкини …

Батафсил »

Генерал Жўрабек

Жўрабек 1840 йили Китоб беклигига қарашли Гулгунпуш қишлоғидаги Қаландар қори ўғли хонадонида туғилган. 1852 йили Бухоро амири Нас­рулло Шаҳрисабзга бостириб кириб, шаҳар аҳлини асир олади. Улар орасида 12 ёшли Жўрабек ҳам бор эди. Тўрт йил амир хизматида бўлган Жўрабек, унинг ишончини қозонади ва тўқсабо (полковник) унвонини олишга эришади. Ўн олти ёшида эса тан олинган лашкарбоши лавозимини эгаллайди. Амир Музаффар Бухоро …

Батафсил »

Царская дорога. Торговые трассы Мавераннахра в системе Великого шелкового пути

Основная трасса путей из Бухары шла на восток, в сторону Китая, в крупнейший центр Мавераннахра – Самарканд. Путь между этими городами в средневековье назывался Шохрох – “царская дорога”. В Х в. Самарканд и Бухара были самыми известными городами Мавераннахра. Хотя Бухара была столицей громадного государства Саманидов, Самарканд слыл настолько признанным экономическим центром Востока, что некоторые географы при описании Мавераннахра включали …

Батафсил »

Тошкент-2200. Тошкент маҳалла — кўйларининг айрим тарихий номлари семантикаси

Пойтахтимизнинг тарихий манзарасида асрлар оша қад кўтарган сон-саноқсиз тураржойлар топонимиясида ўзига хос бениёз маъною сифатларни англатувчи турли фонетик шакллардаги атамалар қайд этилади. Уларда нафақат шаҳар ва унинг теварак атрофи табиати, хусусан пасту баландликлардан иборат ер сатҳи ёки шаҳарликларнинг оби ҳаёт манбаи анҳору суғориш тармоқлари, балки шаҳар маъмурий қисмларининг кўрки бўлган даҳа, маҳалла-кўй, иморату иншоотлари ва уларда ўз инъикосини жилолаган шаҳарсозлик …

Батафсил »