Тошкент-2200. Чоч – Ғарбий Турк хоқонлигининг бошқарув марказларидан бири сифатида

Ҳар қандай давлат уюшмаси, у хоҳ ўтроқ этнослар томонидан барпо этилган бўлсин, хоҳ унга кўчманчи қабилалар асос солган бўлсин, ўз бошқарув марказини ҳар томонлама қулай жойда ташкил этишга уринган

Батафсил »

Тошкент масжидлари. Тўхтабой жоме масжиди

ТЎХТАБОЙ ЖОМЕ МАСЖИДИ, Тўхтабойвачча масжиди (Форобий кўчаси, 13) – 20-аср бошига оид меъморий ёдгорлик (1908). Шу маҳаллалик тижоратчи бойлардан Тўхтабойота томонидан қурилган. Масжид 1500–2000 намозхонга мўлжалланган. 1998 йил августда рўйхатдан ўтган

Батафсил »

«Ўзбекистон» анжуманлар сайройи

«ЎЗБЕКИСТОН» АНЖУМАНЛАР САРОЙИ (Тараққиёт кўч., 1) – Тошкент шаҳрининг 2200 йиллиги муносабати билан қурилган муҳташам иншоот («Ташгипрогор» ва «Пўлат қурилма лойиҳа» институтлари лойиҳаси асосида; бош пудратчи – «Нефтгазмонтаж» қўшма корхонаси). Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 5 июндаги қарори асосида бунёд этилган

Батафсил »

Тахтапул

ТАХТАПУЛ – Себзор даҳасидаги қадимги маҳалла. Тешикқопқа (Дарвишакқопқа), Тарновбоши, Коҳота, Чилтўғон маҳаллалари билан чегарадош бўлган. Бир чеккаси шаҳар мудофаа деворига туташган; шаҳар дарвозаларидан бири – Тахтапул дарвоза шу ерда бўлган. Архив материалларига кўра, 4 қисмга (1-Тахтапул, 2-Тахтапул-мўғол, 3-Тахтапул, Юқори Тахтапул) бўлинган

Батафсил »

Мунавварқори. Ҳар ким экканини ўрар

Бир кишининг отаси Кўп яшамиш, қартаймиш. Соч-соқоли оқармиш, Беллари кучдан қолмиш. Нон еганда лаблари Бурни билан сўзлашур. Чой ичганда қўллари Қалтирашиб, титрашур. Бели икки букилган, Юрай деса, юролмас

Батафсил »

Мутафаккирлар. Абу Бакр Наршахий (899–959)

Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ибн Закариё ибн Хаттоб ибн Шарик Бухоро воҳасининг Наршах қишлоғида 899 йилда таваллуд топган ва 959 йилда вафот этган. Абу Бакр Наршахий – Марказий Осиё тарихшунослигининг дурдоналаридан бири бўлмиш “Тарихи Бухоро” деб шуҳрат топган нодир асарнинг муаллифидир

Батафсил »

«Тошкент руҳи»

«ТОШКЕНТ РУҲИ» – Осиё ва Африка мамлакатлари ёзувчиларининг 1958 йил октябрда бўлиб ўтган Тошкент конференциясида юзага келган сиёсий атама. Ўшанда конференцияда қатнашган ёзувчиларнинг нутқ ва маърузалари тинчлик, ижтимоий тараққиёт, дўстлик ва ҳамкорлик, байналмилалчилик, демократия руҳи билан суғорилган эди. Ана шуларнинг ҳаммаси «Тошкент руҳи» иборасида яққол акс этган

Батафсил »

Учтепа

УЧТЕПА – илк ўрта аср қишлоқ харобаси (6–8; 10–15-аср боши) – Оқтепа майдонидаги «Мебель» дўкони ўрнида жойлашган учта тепаликдан иборат. Бинкат атрофидаги ҳунармандлар яшайдиган қишлоқ бўлиб, асосан сопол ва шиша буюмлари билан шуҳрат қозонган. Мўғуллар истилоси (13-аср боши)дан сўнг, 14–15-асрларда ҳаёт қисман тикланган. 1966 йилги Тошкент зилзиласидан сўнг шаҳар ва унинг атрофида кенг қурилиш ишлари олиб борилиши жараёнида текисланиб ташланган

Батафсил »

Тошкент фенологик календари

ФЕНОЛОГИК КАЛЕНДАРЬ – табиатдаги турли ҳодисаларнинг муайян мавсумдаги ойлар ичида бошланиш ва тугаш вақтини кўрсатадиган календарь. Тошкентда ҳам Ўрта Осиёнинг аксари қисмидаги каби иқлим мавсумлари яққол намоён бўлмайди. Икки давр: иссиқ ва совуқ даврлар яхши фарқланади

Батафсил »

Болгарлар (Народы Узбекистана. Болгары)

Народ, основное население Болгарии. Язык — болгарский южной подгруппы славянской группы индоевропейской семьи. Верующие — в основном православные, есть мелкие группы католиков и протестантов; значительна группа мусульман

Батафсил »

Торговые трассы Мавераннахра в системе Великого шелкового пути. Бухара

В IХ-Х вв. БУХАРА была столицей Саманидского государства. Область считалась более возделанной и орошенной, чем, например, такие районы Хорасана, как Фарс и Дамган. Сам город вырастал на иссякающих водах Зарафшана

Батафсил »

Маърифатпарварлар. Шокиржон Раҳимий

РАҲИМИЙ Шокиржон (1898–1938.4.10) – маърифатпарвар, тараққийпарвар педагог. Тошкентда туғилган. Отаси қўлида хат-саводини чиқаргач, мадрасада, усули жадид мактаби ва кечки рус-тузем мактабида ўқиган (1903–09). «Раҳимия» мактабида ўқитувчилик қилган (1909–19)

Батафсил »

Чуқуркўприк

ЧУҚУРКЎПРИК – Бешёғоч даҳасидаги қадимги маҳалла. Мирлар, Зангиота, Бадрбой, Эшонгузар маҳаллалари билан чегарадош. 300 дан ортиқ хонадон яшаган. Аҳолиси ўзбеклар бўлиб, кўпчилиги деҳқончилик ва боғдорчилик (шаҳар ташқарисидаги ерларида), ҳунармандчилик билан шуғулланган

Батафсил »

Чоч тили

Чоч тили – қадимги тиллардан бири. Чоч аҳолисининг турмуши, маданияти ҳақида 10–12-асрлар манбалари илгариги асрларга қараганда кўпроқ маълумотларни ўзида мужассамлаштирган

Батафсил »