Бозоршаб

БОЗОРШАБ, б о з о р и ш а б (форсча тунги бозор) – ўтмишда Туркистоннинг йирик шаҳарларида, жумладан Тошкентда, одатда, кўпроқ байрам ва рўза кунлари уюштирилиб, оммавий кўнгил очиш кечалари билан қўшиб ўтказилган

Батафсил »

Бўзсув маконлари

БЎЗСУВ МАКОНЛАРИ – тош даврига оид ибтидоий манзилгоҳлар. Тошкент шаҳридан 12–15 км шимоли-ғарбда Бўзсув канали бўйида жойлашган. Маконлардан бири – Шоимкўприкни (1901) археолог А.П.Павлов, иккинчиси – Шўралисой ёқасидагини (1955) археолог О.И.Исломов топган

Батафсил »

Бўстонлиқ хазинаси

БЎСТОНЛИҚ ХАЗИНАСИ – моддий-маданият ёдгорлиги (милодий 11-аср биринчи ярми). Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманининг Сижжак қишлоғидаги Кўкёнғоқ мавзеида, Писком дарёсининг ўнг соҳилида бўлган. 1965 йилда чўпон Қ. Эрматов топиб, Ўзбекистон халқлари тарихи музейига топширган

Батафсил »

Имлоқ

ИМЛОҚ – қадимий шаҳар харобалари. Олмалиқ шаҳридан (Тошкент вилояти) 12 км шарқда. Оҳангарон дарёсининг чап соҳилида жойлашган. Шаҳар маркази 5 гектар, ундан шарқда жойлашган шаҳристон майдони 12,5 гектар бўлган. Шаҳристоннинг дарёга қараган шимолий томони мудофаа иншоотлари билан мустаҳкамланган, қолган томонлари рабод билан ўралган

Батафсил »

Манноп табиб

МАННОП ТАБИБ (Абдуманноп Абдунабиев) (1867–1950) – табиб. Тошкент шаҳрининг Себзор даҳасидаги Хўжатарашкан маҳалласида табиб оиласида туғилган. Отаси – Абдунаби, боболари Абдуллажон ва Маҳамадражаб ҳам табиб бўлган. Манноп табиб 1930–40-йилларда Тошкент аҳолиси ўртасида машҳур бўлган ва кўплаб беморларни даволаган

Батафсил »

Ниёзбек қалъаси

НИЁЗБЕК ҚАЛЪАСИ – Чирчиқ дарёсининг ўнг қирғоғидаги қалъа харобаси (ҳозирги Чирчиқ шаҳри ҳудудида бўлган). Тошкент ва унинг атрофини сув билан таъминловчи қадимий ирригация иншооти – Бўзсувни душмандан ҳимоя қилиш мақсадида қурилган. Қалъа номи Муҳаммад Солиҳхўжанинг ёзишича, Тўлабийнинг ўғли Ниёзбек номи билан боғлиқ бўлган

Батафсил »

Низомий майдони

НИЗОМИЙ МАЙДОНИ – Яккасарой туманида, Тошкент педагогика университети асосий биноси қаршисида. Юсуф Хос Хожиб, Братислава ҳамда Бобур кўчаси ўзаро туташган ерда. 1953 йил ташкил этилиб, М.В.Фрунзе (1895–1925; Туркистонда совет режимини қурол кучи билан ўрнатган шўро ҳарбий арбоби) номи билан аталган. 1958 йил майдонга унинг ҳайкали ўрнатилган. 1992 йил майдонга озарбайжон шоири Низомий Ганжавий (1141–1209) номи берилди

Батафсил »

Мулла Аббос Фарансавий Тошкандий – жадид зиёлиси тимсоли

Турк-мусулмон дунёсининг йўлбошчиси Исмоил Гаспринскийнинг адабий асарлари жамоатга ҳали у қадар яхши таниш эмас. Исмоил Гаспринский ғоя ва фикр одами бўлибгина қолмай, айни замонда роман ва ҳикоячи, адабиётнинг назарий муаммолари ва танқидчилик соҳасида ҳам самарали фаолият олиб борган адабиётчи ҳамдир. Гаспринский “Таржимон” газетасидаги фаолияти давомида бир қанча тахаллуслардан фойдаланди

Батафсил »

Тошкент-2200. Чоч Турк хоқонлиги таркибида: шаҳар маданияти тараққиётининг айрим сабаблари

Ашина қабиласи томонидан барпо этилган Турк хоқонлиги ўзининг ҳарбий ва иқтисодий қудрати туфайли қисқа фурсатда Марказий Евросиё минтақасининг йирик империяларидан бирига айланади. Гарчи, минтақанинг бу янги ҳукмдорлари ўзларигача бўлган давлат уюшмаларидан бири Жуан-жуан хоқонлиги (402-555) дан бепоён дашт ҳудудларини куч билан тортиб олишга муваффақ бўлсалар-да, фақат шунинг ўзи билан чекланиб қолмасдан, бирин-кетин дашт ҳудудларига чегарадош воҳаларни ҳам қўлга кирита бошлади

Батафсил »

Маликов А.М. „История Огуза, Аланкувы и Шейбани“ Алла Мурада Анна-бой-оглы

Обретение Узбекистаном независимости стало важнейшей вехой в истории нашего народа. Открылись новые возможности в построении независимого демократического государства, а также в переосмыслении и познании своего исторического и культурного наследия. История исторической науки в Узбекистане насчитывает много столетий. Для каждой эпохи были характерны свои особенности развития, государственной идеологии, духовных запросов общества

Батафсил »

Тўрткўлтепа-1

ТЎРТКЎЛТЕПА-1 – шаҳар харобаси (3–6-асрлар). Янгийўл шаҳридан ғарбда жойлашган. Дастлаб (1934) Г.В.Григорьев, кейинчалик (1977) Ю.Ф.Буряков текширган. Тўрткўлтепа-1 майдони тўғри тўртбурчак (400 х 400 м) бўлиб, Қурқулдак сойининг сўл қирғоғида ўрнашган. Атрофи мудофаа девори билан ўралган (46–52 х 25–26 х 10–12 см лик йирик хом ғиштлар ишлатилган). Девор пойининг қалинлиги 8 м, сақланиб қолган баландлиги ҳам 8 м ни ташкил қилади

Батафсил »

Маърифатпарварлар. Комилбек Норбеков

НОРБЕКОВ Комилбек (1880–1943) – ўзбек маърифатпарвари. Тошкентнинг маърифатли бойларидан Муҳаммадаминбекнинг ўғли. Укаси Каримбек (1882–1970) билан бирга чарм ишлаб чиқаришни йўлга қўйган. Австрия ва Германия фирмалари билан тери-чарм савдо алоқасини ўрнатган. Мунавварқори, А.Авлоний, У.Хўжаев (Асадуллахўжев), Н.Хўжаев, Орифхўжабойлар билан бирга «Имдодия» («Хайрия») жамияти (1909), «Турон» жамияти ва шу номли труппани ташкил этган (1914)

Батафсил »

Қанқа, Қанқатепа

ҚАНҚА, Қанқатепа – милоддан аввал 3-аср – милодий 12-аср бошига оид қадимий шаҳар харобаси. Тошкент вилоятининг Оққўрғон тумани ҳудудида, Оҳангарон дарёсининг қадимий ўзани чап соҳилида. Шоҳрухия археологик ёдгорлигидан тахминан 8 км шимоли-шарқда қадимги карвон йўли устида жойлашган. Қадимги Хитой ёзма манбаларида – Битан (Битянь)

Батафсил »

Паргуш

ПАРГУШ, Баркуш – ўрта асрларда Чоч шаҳарларидан бири (1–12-асрлар). Араб географлари асарларида пойтахтдан шарқда, тоғли туманларга борувчи йўлда жойлашган шаҳарлар рўйхатида қайд этилган. Харобалари (Паргостепа) Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги Паргос қишлоғи чеккасида жойлашган. Дастлаб (1935) В.Д.Жуков тадқиқ этган, сўнгра Д.Д.Букинич (1937), М.Е.Массон (1961), Ю.Ф.Буряков ва F.Дадабоев (1964–66) ўрганишган

Батафсил »

Шош таомлари. Норин

НОРИН – Тошкентда кенг тарқалган миллий таом. Тайёрлаш усули: от ёки мол гўшти (баъзан, қази) қозондаги совуқ сувга солиб, кейин милтиратиб (янги мол ёки от гўшти 1–1,5 соат, сур от гўшти 2 соат) қайнатилади. Сўнгра совитилиб сомонча шаклида майда тўғралади. Ошхамир юпқа 0,8–1 мм қилиб ёйилиб 10х10 см, 10х5 см ли шапалоқлар кесилади

Батафсил »