Бош саҳифа » Тошкент тарихи (page 5)

Тошкент тарихи

Городской архив. Кондиции на поставку строительных материалов и производство строительных работ

Кондицiи (от лат. condicio — соглашение) на поставку строительныхъ матерiалов и производство строительныхъ работъ съ подряда по Ташкентскому городскому общественному управленiю. «Ўзархив» агентлиги фондларидан

Батафсил »

Алфавитный указатель улиц, переулков и проездов гор. Ташкента (конец XIX-начало XX веков)

Алфавитный указатель улиц, переулков и проездов гор. Ташкента с указанием в какие кварталы они входят, и сел и кишлаков Ташкентского уезда, с указанием числа верст до них от города Ташкента и каких полицейских, мировых и следственных участков и какого участка судебного пристава (конец XIX—начало XX веков). «Ўзархив» агентлиги фондларидан

Батафсил »

Тарнауштепа

ТАРНАУШТЕПА – археологик ёдгорлик, арки ва унга ёндош қишлоғи бўлган шаҳар харобаси (7–8-асрлар ва 10–15-асрлар). Тошкентнинг шарқий чеккасида. Бахт кўли қирғоғида жойлашган. Арк ўрнида хом ғишт ва пахсадан илк ўрта асрларда бунёд этилган маҳобатли иншоот бўлган. Қишлоқ ҳудуди ўрнида ҳозирда турар жой бинолари қад кўтарган

Батафсил »

Тошкент қўзғолони, Вабо исёни (1892 йил)

ТОШКЕНТ ҚЎЗFОЛОНИ, Вабо исёни (1892.24.6) – чор Россияси мустамлакачилик сиёсати ва миллий зулмига қарши кўтарилган қўзғолон. Шаҳарда вабо касаллиги тарқалиши муносабати билан мустамлака маъмурияти томонидан кўрилган ўзбошимча тадбирлар туртки бўлган. Хусусан, шаҳар маъмурияти 7 июнда 12 та эски қабристонни ёпиб, янги 4 қабристон очилишини, шаҳардан чиқиш чекланганлигини эълон қилган

Батафсил »

Товкаттепа

ТОВКАТТЕПА – археологик ёдгорлик (1–8 ва 11–15-асрлар); марказида қўрғон бўлган, лекин атрофи мудофаа девори билан ўралмаган манзилгоҳ. Қалъа ва шаҳристондан иборат. Майдони 6,5 гектар. Товкаттепанинг шарқий чеккаси – Тузел қишлоғи ҳудудида. Ёдгорлик Қовунчи маданиятига мансуб

Батафсил »

Нукат

НУКАТ – ўрта асрларда Илоқ шаҳарларидан бири (3–12-асрлар). Чоч марказидан Илоқ пойтахти Тункатга борадиган савдо йўлида жойлашган. Араб географлари асарларида Илоқнинг энг йирик шаҳарларидан бири, 12-аср географларида эса Илоқ пойтахти сифатида қайд этилган. Унинг харобалари Тўйтепа шаҳрининг ғарбий чеккасида, Тошкентдан 25 км жанубида Улкан Тўйтепа номи билан сақланган

Батафсил »

Гаркерт (Ғузкерт)

ГАРКЕРТ, F у з к е р т – ўрта асрларда Чоч шаҳри (6–12-асрлар). Араб географларининг маълумотларига кўра (10-аср), Исфижоб йўлида Келес дарёсининг юқори оқимида жойлашган. Қозиғурт тоғи ёнбағридаги дарёнинг сўл соҳилидаги Шаробхона шаҳар харобаси ўрнида бўлган, деб ҳисобланади (Г.И.Пацевич)

Батафсил »

Тарихий фотосуратлар

Тошкент шаҳри ҳақида сўзловчи тарихий фотосуратлар (ёзувлар асли): 1. Эски шаҳар. Бекларбеги мадрасаси минораси (Старый город. Минарет Бигляр-биге)

Батафсил »

Харашкет

ХАРАШКЕТ – Тошкент воҳасидаги қадимий шаҳар. Тошкент вилояти, Оққўрғон тумани, «Қанқа» қишлоқ хўжалиги бирлашмаси ҳудудида жойлашган. 10-аср араб географлари (Истаҳрий, Ибн Ҳавқал, Мақдисий) томонидан Чоч шаҳарлари қаторида тавсифланган. Масалан, Ибн Ҳавқалнинг маълумотига кўра Харашкет – катталиги жиҳатидан Чочда унинг пойтахтидан кейин иккинчи шаҳар бўлган

Батафсил »

Бўзсув маконлари

БЎЗСУВ МАКОНЛАРИ – тош даврига оид ибтидоий манзилгоҳлар. Тошкент шаҳридан 12–15 км шимоли-ғарбда Бўзсув канали бўйида жойлашган. Маконлардан бири – Шоимкўприкни (1901) археолог А.П.Павлов, иккинчиси – Шўралисой ёқасидагини (1955) археолог О.И.Исломов топган

Батафсил »

Имлоқ

ИМЛОҚ – қадимий шаҳар харобалари. Олмалиқ шаҳридан (Тошкент вилояти) 12 км шарқда. Оҳангарон дарёсининг чап соҳилида жойлашган. Шаҳар маркази 5 гектар, ундан шарқда жойлашган шаҳристон майдони 12,5 гектар бўлган. Шаҳристоннинг дарёга қараган шимолий томони мудофаа иншоотлари билан мустаҳкамланган, қолган томонлари рабод билан ўралган

Батафсил »

Ниёзбек қалъаси

НИЁЗБЕК ҚАЛЪАСИ – Чирчиқ дарёсининг ўнг қирғоғидаги қалъа харобаси (ҳозирги Чирчиқ шаҳри ҳудудида бўлган). Тошкент ва унинг атрофини сув билан таъминловчи қадимий ирригация иншооти – Бўзсувни душмандан ҳимоя қилиш мақсадида қурилган. Қалъа номи Муҳаммад Солиҳхўжанинг ёзишича, Тўлабийнинг ўғли Ниёзбек номи билан боғлиқ бўлган

Батафсил »

Тўрткўлтепа-1

ТЎРТКЎЛТЕПА-1 – шаҳар харобаси (3–6-асрлар). Янгийўл шаҳридан ғарбда жойлашган. Дастлаб (1934) Г.В.Григорьев, кейинчалик (1977) Ю.Ф.Буряков текширган. Тўрткўлтепа-1 майдони тўғри тўртбурчак (400 х 400 м) бўлиб, Қурқулдак сойининг сўл қирғоғида ўрнашган. Атрофи мудофаа девори билан ўралган (46–52 х 25–26 х 10–12 см лик йирик хом ғиштлар ишлатилган). Девор пойининг қалинлиги 8 м, сақланиб қолган баландлиги ҳам 8 м ни ташкил қилади

Батафсил »

Қанқа, Қанқатепа

ҚАНҚА, Қанқатепа – милоддан аввал 3-аср – милодий 12-аср бошига оид қадимий шаҳар харобаси. Тошкент вилоятининг Оққўрғон тумани ҳудудида, Оҳангарон дарёсининг қадимий ўзани чап соҳилида. Шоҳрухия археологик ёдгорлигидан тахминан 8 км шимоли-шарқда қадимги карвон йўли устида жойлашган. Қадимги Хитой ёзма манбаларида – Битан (Битянь)

Батафсил »

Паргуш

ПАРГУШ, Баркуш – ўрта асрларда Чоч шаҳарларидан бири (1–12-асрлар). Араб географлари асарларида пойтахтдан шарқда, тоғли туманларга борувчи йўлда жойлашган шаҳарлар рўйхатида қайд этилган. Харобалари (Паргостепа) Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги Паргос қишлоғи чеккасида жойлашган. Дастлаб (1935) В.Д.Жуков тадқиқ этган, сўнгра Д.Д.Букинич (1937), М.Е.Массон (1961), Ю.Ф.Буряков ва F.Дадабоев (1964–66) ўрганишган

Батафсил »