Бош саҳифа » Тошкент тарихи (page 10)

Тошкент тарихи

Сузукота маҳалласи

Шу маҳалла фаолларидан бўлмиш Асқархожи Обидов тўплаган маълумотларга кўра маҳалланинг асосчиси Сузукота (Мустафоқул) XII асрнинг ўртаси XIII асрнинг бошида яшаган. Хожа Аҳмад Яссавийнинг қизи Гавҳари Ҳуштожнинг кенжа ўғли Мустафоқул 1140 йилда Сайрамда таваллуд топган

Батафсил »

Мингўрик

МИНГЎРИК – археологик ёдгорлик, қадимий шаҳар харобаси қолдиғи (1–13-асрлар). Маҳаллий аҳоли ўртасида у Афросиёб тепаси номи билан ҳам машҳур бўлган. Тўртбурчак аркка ёндошган минора-қаср ва шаҳристоннинг тепаликка айланган ҳудудидан иборат. 19-асрга оид шаҳар харитасида майдони 30–35 га эканлиги кўрсатилган

Батафсил »

Шоҳрухия

ШОҲРУХИЯ, Шарқия – ўрта аср шаҳар харобаси (14–19-асрлар). Тошкент вилоятининг Оққўрғон тумани ҳудудида, Сирдарёнинг ўнг соҳилида жойлашган. Шоҳрухияни ҳаваскор археолог Д.К.Зацепин (1876), Е.Т.Смирнов (1894, 1896) ўрганган. 1973 йилдан Шош–Илоқ экспедицияси (Ю.Ф. Буряков) текширади. Шоҳрухия қадимий Банокат ўрнида вужудга келган

Батафсил »

Шоштепа

ШОШТЕПА – археологик ёдгорлик, ташқи ва ички қишлоқ ҳамда баланд арк – қалъадан иборат шаҳар харобаси (милоддан аввалги 9-аср – милодий 16-аср). Жўн канали бўйида (Чоштепа кўчасида) жойлашган. Дастлаб Туркистон археология ҳаваскорлари тўгараги аъзолари томонидан қайд этилган

Батафсил »

Эски Тошкент

ЭСКИ ТОШКЕНТ (Юқори Тошкент) – қадимда Шош вилоятига қарашли шаҳар номи. Тошкент вилоятининг ғарбида, Сирдарёнинг ўнг қирғоғида, ҳозирги Чиноз ва Нўғайқўрғон оралиғида, «Пахта» темир йўли бекатида, Чирчиқ бўйидаги баланд текисликда жойлашган. Қадимда «Иско Тошканд» деб аталган («Иско» суғдча – «юқори»)

Батафсил »

Янги шаҳар (маълумот)

ЯНГИ ШАҲАР – Тошкентнинг чор Россияси томонидан босиб олинган (1865)дан кейин вужудга келган, европача услубда қурилган жануби-шарқий қисми, Эски шаҳардан Анҳор канали билан чегараланган мустақил аҳоли манзили сифатида барпо этилган. Янги шаҳар қурилиши тарихан шаклланган Эски шаҳарни ҳисобга олмай, ҳарбий истеҳком типидаги иншоотлар қуришдан бошланган

Батафсил »

ХIХ асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Тошкент. «Янги шаҳар»нинг қурилиши, маъмурий тузилиши ва аҳолиси

Тошкентнинг вужудга келиш тарихига назар ташласак у узоқ ўтмишга бориб тақалади. Асрлар давомида у маҳаллий ҳокимлар ва келгинди босқинчилар томонидан қайта-қайта талон-тарож этилди. Аммо халқнинг сабр-матонат билан олиб борган кураши ва бунёдкорлик меҳнати туфайли моддий ва маънавий маданиятнинг ажойиб ёдгорликлари қайта тикланди, шаҳар яна қаддини ростлади

Батафсил »

Жанггоҳ (Жангоб)

Жанггоҳ (ёки Жангоб) маҳалласи, Шайхонтаҳур даҳасида; Эскижува, Ғиштмасжид, Ҳадра, Чуқурқишлоқ маҳаллалари билан чегарадош, Шайҳонтаҳур кўчасига туташган. Ҳозирги А.Қодирий номидаги маданият ва истироҳат боғининг ўрни. “Жанггоҳ” сўзи икки ўзакли қўшма топоним бўлиб “жанг” ва “гоҳ” морфемаларидан ташкил топган, “жанг-уруш”, “гоҳ”- форсча “жой”, “ер” маъноларидаги топоним ясовчи аффикс

Батафсил »

Тошкент сув (ариқ)лари. Янги шаҳар ариқлари

Давоми. Аввалги мақолага ўтиш Дархон ариғи – Салор каналидан бошланувчи қадимий ариқ, юқори ўзани асримизнинг 50-йиллари охирида текислаб юборилгач, қолган қисми Оққўрғон каналининг чап шоҳобчасига айлантирилди. Дархон ариғининг узунлиги 3,1 км., чап томонга 8 та ва ўнг томонга битта шохобчаларга тармоқланган. “Дархон” гидроними аслида “Дархон” топонимидан олинган

Батафсил »

Тарихий Тошкент (XIX-XX асрларга оид фотосуратлар). 6-қисм

«ХИВА» КИНОТЕАТРИ 1910 йилда Г.Сваричевский лойиҳаси бўйича Буюк турон ва Сайилгоҳ кўчалари чорраҳасида Тошкентдаги кинотеатрларнинг биринчилари қаторида қурилган. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг «ёш гвардия» деб аталган ва 1966 йилдаги ер қимирлаши натижасида бузилиб кетган

Батафсил »